Categories Archives

157 post(s) in Novice

Poziv k etičnim standardom – DSI, ZDUS

Spoštovane članice in člani, kolegice in kolegi, menimo, da so javni zavodi v uprizoritveni kulturi branik zagotavljanja profesionalnih in obče etičnih standardov. Naloga obeh igralskih društev, Društva slovenskih avdiovizualnih igralcev in Združenja dramskih umetnikov ...

Solidarni #skulturo

Obveščamo vas tudi o skladu za solidarnostno pomoč delavkam in delavcem v kulturi v času epidemije koronavirusa. Za pomoč lahko zaprosijo delujoči v kulturi s statusom samozaposlenega ali brez statusa. Več informacij ...