Monthly Archives

10 post(s) in februar 2021

Solidarni #skulturo

Obveščamo vas tudi o skladu za solidarnostno pomoč delavkam in delavcem v kulturi v času epidemije koronavirusa. Za pomoč lahko zaprosijo delujoči v kulturi s statusom samozaposlenega ali brez statusa. Več informacij ...