Plesne nagrade LOK

Plesne nagrade LOK podeljuje Sekcija plesnih ustvarjalcev Društva slovenskih avdiovizualnih igralcev. Nagrade so poimenovane po plesni suiti Lok, ikoničnem duetu koreografov Pie in Pina Mlakarja. Ples, ki so ga opisali tudi kot »brezčasje nad prizori časa«, je bil prvič uprizorjen leta 1939 v Mȕnchnu. Edini zapis na filmskem traku tega dela, čigar režija je tudi delo Mlakarjev, je nastal leta 1971 za Televizijo Slovenija, tedaj v izvrstni izvedbi mladega baletnega para Maruše in Vojka Vidmarja. “Plesna suita Lok,” je zapisal Mlakar “je bil in ostaja en sam veliki pas de deux, sporočilo o ustvarjalnih močeh, izraz čiste ljubezni in čistega plesa.”

Sekcija plesnih ustvarjalcev želi z ustanovitvijo in podeljevanjem treh vrst plesnih nagrad LOK dvigniti prepoznavnost slovenskega plesnega filma, spodbuditi mlade plesne ustvarjalce k razvijanju tega žanra in nagraditi izjemne stvaritve na področju slovenske plesne umetnosti v avdiovizualnih delih.

Poziv za nagrade in priznanje LOK je odprt do vključno petka, 5. maja 2023.

Plesne nagrade LOK bodo podeljene na kranjskem igralskem filmskem festivalu – KRAFFT ali najpozneje do konca julija istega leta, v soorganizaciji z društvom DSI.

Sekcija plesnih ustvarjalcev bo vsako leto podelila dve priznanji LOK, vsaj eno nagrado LOK ter vsako drugo leto bienalno nagrado častni LOK. V letu, ko bienalna nagrada ne bo podeljena, bo sekcija podelila dve nagradi LOK.

Priznanje LOK 

za inovativno in perspektivno plesno kreacijo na filmskem in avdiovizualnem področju 

Priznanje LOK se podeljuje mladim, perspektivnim plesnim ustvarjalcem, posamezniku, ali skupini, koreografom in/ali plesalcem, ki so v obdobju preteklih treh let ustvarili inovativno, domišljeno in estetsko izvirno plesno kreacijo na področju avdiovizualnih del, ne glede na dolžino, žanr ali zvrst avdiovizualnega dela in prav tako ne glede na žanr ali zvrst plesa. 

Priznanje LOK

 • se podeljuje vsako leto, 
 • lahko ustvarjalci prejmejo večkrat,
 • lahko predlagajo člani in nečlani DSI SPU,
 • se podeljuje za umetniške dosežke, posnete v triletnem obdobju od 1. januarja predpreteklih dveh let do 31. decembra preteklega leta,
 • lahko prejmejo tudi posameznik ali skupina, ki niso člani društva DSI SPU.

Prejemnika priznanja LOK izberejo člani DSI SPU in nečlani na podlagi glasovanja.

Nagrada LOK 

za izjemno plesno stvaritev na filmskem in avdiovizualnem področju

Nagrada LOK se podeljuje vrhunskim plesnim ustvarjalcem, koreografom in/ali plesalcem, posamezniku ali skupini, ki so na področju filma in avdiovizualnih del skozi daljše obdobje ustvarili unikatno, avtorsko prepoznavno, vsebinsko zaokroženo in izvedbeno dovršeno plesno stvaritev, ne glede na dolžino, žanr ali zvrst avdiovizualnega dela in prav tako ne glede na žanr ali zvrst plesa. 

Nagrada LOK 

 • se podeljuje vsako leto, 
 • prejemniki nagrade LOK so lahko le člani DSI SPU, 
 • lahko ustvarjalci prejmejo večkrat,
 • lahko ustvarjalec prejme tudi, če je že prejel priznanje LOK,
 • lahko predlagajo člani in nečlani DSI SPU,
 • se podeljuje za umetniške dosežke, posnete skozi daljše obdobje.

Prejemnika nagrade LOK na podlagi javnega povabila k oddaji predlogov izbere strokovna komisija za podelitev nagrade LOK.

Velika nagrada zlati LOK

za izjemen prispevek, bogatitev in razvoj plesne umetnosti na filmskem in audiovizualnem področju

Velika nagrada zlati LOK se podeljuje osebnosti in/ali organizaciji, ki je s svojim delovanjem skozi daljše obdobje prispevala k rasti in umetniškemu razvoju slovenskega plesnega filmskega in AV področja in na ta način doprinesla k prepoznavnosti in odmevnosti tega področja ter ga avtorsko in inovativno tudi obogatila. Velika nagrada zlati LOK se podeljuje za izjemni prispevek, ki je trajno in kvalitetno zaznamoval slovensko plesno dejavnost na filmskem in AV področju skozi daljše časovno obdobje.

Velika nagrada zlati LOK

 • se podeli na predlog iniciativnega odbora SPU,
 • prejemniki nagrade so lahko le člani SPU pri DSI ali častni člani SPU pri DSI,
 • lahko ustvarjalec prejme le enkrat,
 • lahko ustvarjalec prejme tudi, če je že prejel priznanje LOK ali nagrado LOK,
 • lahko predlagajo člani in nečlani DSI SPU.

Prejemnika nagrade izmed predlogov izbere UO DSI, ki upošteva mnenje iniciativnega odbora SPU.

Bienalna nagrada častni LOK 

za izjemen opus plesnega ustvarjanja s prepoznavno poetiko in plesnim mojstrstvom na filmskem in avdiovizualnem področju

Bienalna nagrada častni LOK se podeljuje plesnim ustvarjalcem, ki so s svojim izjemnim delovanjem in umetniškimi dosežki oblikovali slovenski kulturni prostor in širše ter plesno umetnost skozi daljše obdobje prepletali tudi s filmskim in avdiovizualnim področjem. Nagrada častni LOK se podeljuje za bogat in raznovrsten opus plesnih stvaritev na področju filmskih in avdiovizualnih del.

Nagrada častni LOK

 • se podeljuje na dve leti,
 • prejemniki nagrade častni LOK so lahko le člani DSI SPU ali častni člani DSI SPU,
 • lahko ustvarjalec prejme le enkrat, 
 • lahko ustvarjalec prejme tudi, če je že prejel priznanje LOK ali nagrado LOK,
 • lahko predlagajo člani in nečlani DSI SPU.

Prejemnika nagrade častni LOK na podlagi javnega povabila k oddaji predlogov izbere strokovna komisija za podelitev nagrade častni LOK.