DSI spoštuje vašo zasebnost in je zavezan, da pri zbiranju, hrambi in obdelavi osebnih podatkov ravna skrbno in v skladu z veljavnimi predpisi o varstvu osebnih podatkov. Ker obstajajo na spletnem mestu DSI določene povezave na druga, zunanja spletna mesta, ki niso neposredno vezana na DSI, ne prevzemamo nikakršne odgovornosti za zaščito podatkov na teh spletnih mestih.

Omenjene informacije temeljijo na Splošni uredbi o varstvu osebnih podatkov (EU) 2016/679 Evropskega Parlamenta in Sveta (v nadaljevanju: Uredbe GDPR) in na veljavnem Zakonu o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju: ZVOP).

E-novice

Ob naročanju na naše e-novice nam lahko posredujete naslednje osebne podatke:

  • e-poštni naslov (obvezen podatek),
  • ime in priimek (neobvezen podatek).

 

Navedene osebne podatke uporabljamo zgolj za vodenje evidence za pošiljanje e-novic in jih ne obdelujemo na noben drug način. Navedene podatke hranimo, dokler se oseba ne odjavi od prejemanja e-novic oz. do umika soglasja za prejemanje e-novic, kar lahko stori z izbiro povezave, ki jo vsebuje vsaka poslana e-novica.

Brskanje po spletnem mestu (piškotki)

Piškotki se ne uporabljajo za prenos informacij osebne narave. Prav tako se ne uporabljajo nikakršni trajni piškotki ali sistemi za sledenje uporabnikom.

Informacijski sistemi in programski procesi, ki so potrebni za delovanje te spletne strani, v okviru svojega normalnega delovanja zbirajo nekatere podatke, katerih prenos je potreben pri uporabi komunikacijskih protokolov strani www.drustvodsi.si.

V to kategorijo podatkov spadajo geografske označbe lokacij računalnikov, ki jih koristijo uporabniki oz. obiskovalci spletne strani, naslovi in opombe URI (Uniform Resource Identifier/Enolični identifikator vira) zahtevanih virov, čas zahteve, metoda, uporabljena za posredovanje zahteve strežniku, velikost povratne datoteke, numerična koda, ki označuje stanje ob odgovoru strežnika (uspešno, napaka, itd.), ter drugi parametri v povezavi z operacijskim sistemom in informacijskim okoljem uporabnika.

Ti podatki se uporabljajo izključno za namene pridobivanja anonimnih statističnih informacij o uporabi spletne strani in za namene kontrole njenega pravilnega delovanja. Omenjeni podatki se lahko uporabijo tudi za namene ugotavljanja odgovornosti ob morebitnih reakcijah informacijskega sistema na kršitve ob uporabi spletne strani.

Vrste piškotkov

PHPSESSID – Sejni piškotki (ki se ne shranijo trajno, ampak se izbrišejo ob zaprtju brskalnika) so strogo omejeni na prenos identifikatorjev seje (sestavljenih iz naključnih številk, ki jih ustvarja strežnik), ki so potrebni za zagotavljanje varnega in učinkovitega brskanja po spletni strani.

_ga, _gat in _gid piškotki so del storitve Google Analytics podjetja Google in se uporabljajo izključno za namene pridobivanja anonimnih statističnih informacij o uporabi spletne strani. Sledenju Google Analytics lahko onemogočite tudi na naslednji povezavi.

Osebne podatke obdelujemo za namene:

  • pošiljanja e-novic,
  • predstavitve avtorja.

DSI se zavezuje, da bo vaše osebne podatke obdeloval zgolj v skladu z zgoraj navedenimi nameni in jih brez izrecnega soglasja ne bo posredoval ali obdeloval na noben drug način.

Pravica dostopa do svojih osebnih podatkov

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico od upravljavca dobiti potrditev, ali se v zvezi z njim obdelujejo osebni podatki, in kadar je temu tako, dostop do osebnih podatkov in ostale informacije, ki jih predpisuje 15. člen Uredbe GDPR.

Pravica do popravka

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da upravljavec brez nepotrebnega odlašanja popravi netočne osebne podatke v zvezi z njim. Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima ob upoštevanju namenov obdelave pravico do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov, vključno s predložitvijo dopolnilne izjave.

Pravica do izbrisa

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da upravljavec brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z njim, upravljavec pa ima obveznost osebne podatke brez nepotrebnega odlašanja izbrisati, kadar velja eden od razlogov v 17. členu Uredbe GDPR.

Pravica do omejitve obdelave

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico omejiti obdelavo svojih osebnih podatkov v primeru njihove netočnosti, prenehanja namena obdelave ali vložitve ugovora (18. člen Uredbe GDPR).

Pravica do prenosljivosti vaših osebnih podatkov

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da prejme osebne podatke v zvezi z njim, ki jih je posredoval upravljavcu, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, in pravico, da te podatke posreduje drugemu upravljavcu, ne da bi ga upravljavec, ki so mu bili osebni podatki zagotovljeni, pri tem oviral, kadar so izpolnjeni pogoji iz 20. člena Uredbe GDPR.

Pravica do ugovora

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima na podlagi razlogov, povezanih z njegovim posebnim položajem, pravico, da kadar koli ugovarja obdelavi osebnih podatkov v zvezi z njim na podlagi 22. člena Uredbe GDPR.

Pravica do obveščenosti

Upravljavec mora nemudoma obvestiti posameznika o vseh spremembah, dopolnitvah, izbrisu, ugovoru in morebitnem vdoru v osebne podatke.

Kadar je verjetno, da kršitev varstva osebnih podatkov povzroči veliko tveganje za pravice in svoboščine posameznikov, upravljavec brez nepotrebnega odlašanja sporoči posamezniku, na katerega se nanašajo osebni podatki, da je prišlo do kršitve varstva osebnih podatkov.

V primeru kršitve varstva osebnih podatkov bomo brez nepotrebnega odlašanja, najkasneje pa v 72 urah po seznanitvi s kršitvijo varstva vaših osebnih podatkov, o njej obvestili pristojni organ in osebe, katerih osebni podatki so bili zajeti v kršitvi.

Pravica do pritožbe

Pravico imate, da v primeru kršitve varstva osebnih podatkov zoper upravljavca vložite pritožbo pri pristojnem nadzornem organu na naslov: Informacijski pooblaščenec, Zaloška 59, 1000 Ljubljana ali na: gp.ip@ip-rs.si.

Upravljavec podatkov

Upravljavec osebnih podatkov je: Društvo slovenskih avdiovizualnih igralcev (DSI).

Vaši osebni podatki se bodo shranili tudi na strežniku podjetja Rocket Science Group (samo pri prejemanju e-novic). Pri upravljanju podatkov podjetje Rocket Science Group, kot ponudnik storitve MailChimp, uporablja vse tehnične in organizacijske ukrepe, ki se zahtevajo za namene zaščite osebnih podatkov.

Osebni podatki in kontaktne informacije ne bodo uporabljeni v druge namene ter brez izrecnega dovoljenja uporabnika spletnega mesta ne bodo razkriti tretjim osebam.

Društvo DSI