Organi

Društva slovenskih avdiovizualnih igralcev
Mojca Fatur

Predsednica DSI in Upravnega odbora DSI

Dušan Teropšič

Predsednik Sekcije plesnih ustvarjalcev; UO DSI

Anuša Kodelja

Upravni odbor DSI

Maja Sever

Upravni odbor DSI

Klemen Novak

Upravni odbor DSI

Gregor Zorc

Upravni odbor DSI

Gaber K. Trseglav

Nadzorni odbor DSI

Jurij Drevenšek

Nadzorni odbor DSI

Robert Prebil

Nadzorni odbor DSI

Ivan Peternelj

Častno razsodišče DSI

Nina Ivanišin

Častno razsodišče DSI

Urban Kuntarič

Častno razsodišče DSI

Nina Valič

Nadomestna članica ČR DSI

Darja Reichman

Nadomestna članica ČR DSI