Organi

Društva slovenskih avdiovizualnih igralcev
Jožica Avbelj

Častno razsodišče DSI

Judita Zidar

Častno razsodišče DSI