VIr: Leathernecking, 1930, režija Edward F. Cline

Poročilo skupine #znamiseneha

Objavljamo dolgo pričakovano poročilo delovne skupine #znamiseneha, ki sta jo sestavili društvi DSI in ZDUS.

—————————————————–

Spoštovane kolegice, spoštovani kolegi,
četudi se vam že dolgo nismo oglasili, to še ne pomeni, da nismo aktivni.

Kaj smo naredili?

Najprej stvari, ki jih že veste: pripravili, izvedli in analizirali smo anketo o stanju na področju uprizoritvenih in AV umetnosti. Izsledke ankete smo predstavili trikrat, najprej na Tednu slovenske drame, skupaj z Društvom gledaliških kritikov in teatrologov, nato na festivalu Krafft in nazadnje na posvetu na MzK.

Posvet na Ministrstvu za kulturo je pokazal, da smo v društvih in skupnosti pravilno ocenili situacijo in naredili prave korake za njeno izboljšanje. Domači in mednarodni strokovnjaki so predlagali prav to, s čimer smo že začeli.

Udeležili smo se delavnice na Društvu za nenasilno komunikacijo, kjer smo poleg teoretičnega znanja dobili čisto praktične napotke, kako se varno odzvati, če smo priča nasilju. Poleg članov skupine se je delavnice udeležilo tudi nekaj drugih članov in študentov, česar smo bili še posebej veseli.

Pripravljamo izobraževalne materiale, ki vam bodo na voljo na delovnem mestu.

Da bi izobraževanja o spolnem nasilju (in nasilju nasploh) postala stalnica, smo v delovni skupini oblikovali predlog za certifikat, ki bi ga gledališča in producenti lahko pridobili, če bi izpolnjevali določene zahteve za preprečevanje spolnega nasilja v delovnem procesu.

Veseli nas, da je dobre prakse v svoje delovanje že uvedlo Slovensko mladinsko gledališče in upamo, da bomo s certifikatom spodbudili še druge ustanove in producente, da storijo enako.

Zahvaljujemo pa se tudi vam, drage_i kolegice_i, ki se na nas obračate z vprašanji, kako se lotiti posameznih problemov. In resnično pomembno se nam zdi, da v skupnosti govorimo o ničelni toleranci do nasilja, da smo normalizirali pogovore o konsenzu in telesni nedotakljivosti in da smo problem, ki se je pred komaj dvema letoma zdel prevelik, da bi ga bilo mogoče rešiti, razstavili na obvladljive dele, ki jih rešujemo drugega za drugim (in, kakor se pogosto izkaže, hkrati), ne zanemarjamo pa potrebe po sistemskih rešitvah.

V branje posredujemo poročilo o raziskavi in vas hkrati ponovno vabimo, da izpolnite anketo o spolnem nadlegovanju in nasilju, ki jo je pripravilo Ministrstvo za kulturo: https://gov-ankete.si/a/2243

Delovna skupina #znamiseneha
za Društvo DSI in ZDUS

Deli: