Institucije

Stanovski društvi lahko storita veliko za ozaveščanje o spolnem nadlegovanju, veliko bolj učinkoviti pa sta v sodelovanju z institucijami, v katerih delujejo ali se izobražujejo naši člani.
Na tem mestu so dostopni pozivi in pobude, ki sta ju društvi naslovili na kulturniško javnost.

Spoštovani,

prepričani smo, da se je potrebno znotraj kulturno uprizoritvenih krogov jasno opredeliti glede nedavnih dogodkov, ki se dotikajo anonimnih prijav spolnega delikta in zlorabe uradnega položaja na AGRFT, saj so ravni izobraževanja in kasnejšega vstopanja v polje profesionalnega umetniškega udejstvovanja neizbežno povezane.

Vsakršno nasilje je nesprejemljivo, toleranca do tovrstnih zavržnih dejanj pa mora biti nična. Menimo, da so gledališke institucije, ki so sestavljene iz različnih kolektivov, še posebej skozi perspektivo karierne in socialne eksistence, branik zagotavljanja profesionalnih in obče etičnih standardov.

Zato vas vljudno prosimo, da nam čim prej odgovorite, na kakšen način bo vodstvo vašega zavoda pristopilo k reševanju oziroma opredeljevanju do omenjene problematike, še posebej v primerih, ko bi bil kdo od zaposlenih ali pa zunanjih sodelavcev utemeljeno osumljen tovrstnih dejanj.
Ali je v vašem gledališču kdo od zaposlenih strokovno usposobljen za primeren odziv na prijave spolnega delikta, mobinga, šikaniranja ipd., na katerega bi se potencialna žrtev lahko obrnila?

Verjamemo, da bi se morali javni zavodi v svojih pravilnikih jasno opredeliti glede kompromitiranih posameznikov, obremenjenih z utemeljenimi sumi zoper poseg v spolno nedotakljivost in človekovo dostojanstvo, ne samo glede zaposlenih, ampak tudi vseh drugih sodelavcev, ki sodelujejo z umetniškimi kolektivi in drugimi podpornimi službami.

Zato vas sprašujemo, ali je vaše vodstvo že sprejelo kakšen sklep, ki bi to uvedlo in ali kot vodstvo že razmišljate, da bi ga sprejeli, če ga še niste?

Najlepša hvala za vaše odgovore.

 

za Združenje dramskih umetnikov Slovenije

Boris Mihalj, predsednik

za Društvo slovenskih avdiovizualnih igralcev

Sebastian Cavazza, predsednik

Ljubljana, 25. 2. 2021

Spoštovani,

prepričani smo, da je naloga umetniško uprizoritvenih krogov redno opozarjanje na različne družbene nepravilnosti in njihovo transparentno reflektiranje, še posebej, kadar se pojavljajo v njenih temeljih, kot je, med drugim, tudi izobraževanje.

Če velja, da je vsakršno nasilje nesprejemljivo, toleranca do tovrstnih zavržnih dejanj pa nična, vas v luči nedavnih anonimnih prijav, ki se dotikajo spolnih deliktov in zlorab na Akademiji, vljudno prosimo za pojasnila, ki bodo članom društev približala vaše stališče do omenjene problematike.
Še posebej, ker je kar nekaj naših članov prejelo anonimna opozorila, da se kolektiv AGRFT, kljub javnim izjavam podpore, dejansko izmika učinkovitemu delovanju, ki bi pripomoglo k čimprejšnji razrešitvi problema, in ustreznemu sankcioniranju storilcev.

Kako se je Akademija notranje organizirala oz. ali je v tem času sprejela dodatne mehanizme nadzora, s katerimi bi laže prepoznala in uspešneje ukrepala ob utemeljenih sumih zlorabe ali nadlegovanja?
Ali je Akademija morda organizirala dodatno izobraževanje za zaposlene na temo spolnega in ostalih vrst nasilja?
Koliko anonimnih prijav je Akademija do sedaj Univerzi preposlala v reševanje?
Ali te anonimne prijave trenutno še prihajajo?
V katerem časovnem roku pričakujete, da se bodo postopki na Univerzi, za prijave, ki so že bile predane v reševanje, tudi zaključili?
Ali so profesorji v času, ko so osumljeni kaznivih dejanj zlorabe in proti njim teče postopek na Univerzi, suspendirani z delovnega mesta, dokler postopek ni končan, ali se uporablja kakšna druga oblika odsotnosti z dela, kot npr. odsotnost zaradi bolezni?
Kako se bo Akademija opredelila do odstopa enega od profesorjev, ki je v zvezi z zlorabami na akademiji dejal, da se počuti “krivega in odgovornega”, z mesta predsednika Društva gledaliških režiserjev?

Ali ste že stopili v stik z Univerzo, na način zahteve po sistemski spremembi pravilnikov, ki bi hitreje in kompetentneje reševali problematiko zlorab v visokošolskem prostoru?

Naše pismo je hkrati tudi odgovor na skupinsko pismo kolegija profesorjev, kjer je bilo navedeno, da se bo Akademija trudila ustvariti vzdušje, v katerem se bodo študenti in študentke počutili varno in da bodo lahko zaupnikom zaupali težave. Menimo, da bi Akademija morala poskrbeti, da je takšno okolje vzpostavljeno, ne da si bo za dosego le-tega samo prizadevala. K temu dodajamo, da razne argumentacije, da se podobne zlorabe lahko dogajajo na filmu, ne pripomorejo k razrešitvi situacije, kvečjemu le relativizirajo dogajanje na AGRFT in delujejo neposrečeno, kot da se hoče s prstom pokazati tudi na druge primere, kar pa po zaskrbljujočih in vloženih prijavah nikakor ni primerno. Obenem pa podpiramo in pozdravljamo bolj skrbno selekcijo morebitnih novih profesorjev.

Hvala za vaše odgovore in pojasnila.

Lep pozdrav.

za ZDUS Boris Mihalj, predsednik

za DSI upravni odbor

Odgovorila so nam skoraj vsa gledališča, ki to problematiko večinoma urejajo z Navodili za preprečevanje,
odpravljanje in obvladovanje primerov nasilja, trpinčenja, nadlegovanja in drugih oblik psihosocialnega tveganja. Odgovor Akademije za gledališče, radio, film in televizijo še čakamo.

Filmskim producentom bomo vprašanja zastavili glede na odgovore v anketi o spolnem nadlegovanju, ki smo jo pripravili.