Spolno nadlegovanje

Izraz spolno nadlegovanje označuje različne ponavljajoče se oblike neželene verbalne in fizične pozornosti s spolno vsebino: namigovanje na spolnost, prepričevanje v spolne dejavnosti, zahteve za spolne usluge in vse ostale verbalne ali fizične oblike nadlegovanja s spolno vsebino. 

Spolno nadlegovanje je povezano z nadzorom in zlorabo moči, ki jo ima posameznik nad drugim posameznikom (ali skupina nad skupino), zato se pogosto pojavlja v situacijah, v katerih sta oseba, ki nasilje izvaja, in oseba, ki nasilje doživlja, v izrazito neenakem položaju oziroma v okoljih, ki imajo veliko toleranco do (spolne) neenakosti in objektivizacije posameznih skupin prebivalstva. 

Spolno nadlegovanje ni nujno povezano le s spolnim vedenjem ali usmerjeno na določeno osebo, saj lahko vključuje tudi javno izrečene negativne komentarje, šale ali celo komplimente o posameznih družbenih skupinah. Tudi na videz nedolžne oblike vedenja, ki ga okolje ne priznava kot spolno nadlegovanje (»Človek ne sme več ničesar reči.«; »Nobene šale ne razumeš.«; »Pa saj te ni posilil.«) ustvarjajo ozračje, ki osebe, ki nasilje doživljajo, stiska v kot in povzroči, da se v primeru morebitnega poznejšega spolnega napada težje uprejo, ker se pogosto krivijo, da niso prej ukrepale.

Spolno nadlegovanje ogroža naše dostojanstvo, prizadene naša čustva in osebnost: »naša« ker pri nasilju nikoli ne vemo, kdaj bomo »mi« na vrsti. V okolju, ki dopušča nadlegovanje ene same skupine, posledice nosimo vsi.

To, da smo bili skozi generacije vajeni, da je to normalno vedenje, ne sme biti izgovor. Atmosfera strahu,  prisile in kultura molka nam škoduje kot ljudem in kot umetnikom.

  • neželeno osvajanje in ponavljajoče se vabljenje na druženje ali zmenke,
  • namigovanje in pripombe na spolnost,
  • verbalno nadlegovanje s spolno vsebino, vključno s pohvalami, dobrikanjem, šalami in opolzkimi komentarji na temo spolnosti oziroma videza, oblačil ali telesa osebe,
  • uporaba seksističnih izrazov do druge osebe,
  • pogovori o spolnih odnosih, dejanjih in fantazijah na delovnem mestu, med izobraževanjem ali na drugih neprimernih mestih,
  • neželeno pošiljanje sporočil, fotografij ali videoposnetkov s spolno vsebino,
  • napeljevanje, prepričevanje ali siljenje v spolni odnos,
  • zahteve za spolne usluge,
  • postavljanje posrednih ali neposrednih pogojev za zaposlitev ali napredovanje v povezavi s spolnimi uslugami,
  • neželeno in nepotrebno dotikanje ali fizični stik, vključno z dejanji, kot so dotikanje oblačil, las ali telesa, trepljanje, objemanje, masaža in poljubljanje.

Izkušnja spolnega nadlegovanja lahko pri posameznicah_kih – odvisno od oblike in trajanja nadlegovanja, pa tudi od njenih, njegovih prejšnjih izkušenj – povzroči psihološke, čustvene in telesne težave.

Čustvene posledice lahko vključujejo strah, jezo, sram, krivdo, občutek ponižanja, občutek nemoči in občutek krivice.

Psihološke posledice lahko vključujejo tesnobo, depresijo, izgubo motivacije, napade panike, motnje koncentracije, posttravmatsko motnjo, zlorabo alkohola in prepovedanih substanc, razmišljanje o samomoru, samomor.

Telesne posledice lahko vključujejo povišan nivo stresa, glavobole, slabosti, težave s spanjem, motnje prehranjevanja.

Poleg posameznic_kov pa posledice vedno čuti tudi družba: družbene posledice lahko vključujejo umik posameznih skupin z določenih področij, nesodelovanje v družbenem življenju in spremembe poklica.

 


povzeto s spletne strani Združenja za MOČ

Spolno nadlegovanje in spolni napad sta medsebojno povezana izraza, med katerima pogostokrat ni ostre ločnice, prav tako lahko nadlegovanje vodi v poskus napada oziroma napad. Vsebinsko in zakonodajno pa ju obravnavamo ločeno: spolno nadlegovanje se nanaša na kršitev pravice do dela in izobraževanja in je kot tako kršitev zakonodaje, saj Zakon o delovnih razmerjih prepoveduje spolno in druge oblike nadlegovanja ter trpinčenja na delovnem mestu. Spolni napad pa je spolno vedenje ali spolni stik, ki se odvije brez privolitve žrtve in je v Kazenskem zakoniku opredeljen kot kaznivo dejanje.


povzeto s spletne strani Združenja za MOČ