Pomoč

Če si življenjsko ali fizično ogrožen_a, pokliči 112.

Če želiš ostati popolnoma anonimen_na, se obrni na eno od navedenih društev.

Če želiš pomoč društev DSI in ZDUS, se lahko obrneš na enega od zaupnikov_ic. Društvi sodelujeta s pravnimi strokovnjaki in psihoterapevti, ki so našim članom pripravljeni nuditi pomoč, in naloga zaupnika je, da te posluša in ti svetuje, na katerega od njih se lahko obrneš.  

Če za to potrebuješ finančno pomoč, ti DSI in ZDUS lahko pomagata. 

S tvojimi osebnimi podatki bomo ravnali v skladu z zakonom in ti zagotovili kar največjo možno anonimnost.

 080 11 55

(00.00 – 24.00, klic je brezplačen)

www.drustvo-sos.si

drustvo-sos@drustvo-sos.si

SOS telefon za ženske in otroke, žrtve nasilja, je namenjen vsem, ki potrebujejo pomoč, podporo, informacije o katerikoli vrsti in obliki nasilja, oblikah pomoči, pravicah in dolžnostih institucij. Na društvo se lahko obrneš tudi, če si priča kakršnemukoli nasilju. Na voljo so za svetovalni, zaupni in informativni pogovor s strokovno usposobljenimi svetovalci in svetovalkami. Nudijo tudi OSEBNO SVETOVANJE, vsak delovnik od 9.00 do 15.00. V okviru osebnega svetovanja nudijo psihosocialno in psihološko pomoč (psihoterapevtsko svetovanje), socialno zagovorništvo, spremstvo na institucije in skupinsko delo. Za osebno svetovanje se dogovori preko SOS telefona ali pa piši na elektronski naslov. Na voljo so tudi namestitvene možnosti v dveh Zatočiščih. Vsa svetovanja so brezplačna.

041 204 949

(00.00 – 24.00)

www.zamoc.si

info@zamoc.si

Osnovno poslanstvo Združenja za MOČ je zagotavljanje celostne psihosocialne pomoči in podpore osebam z izkušnjami spolnega nasilja in drugih oblik nasilja.

Spolno nasilje in druge oblike nasilja lahko povzročijo dolgotrajne posledice in stiske.

Pomoč in podpora sta namenjeni vsem osebam, ki

• so imele izkušnjo spolne zlorabe v otroštvu ali mladosti,
• so doživele spolno nasilje partnerja, sorodnika, znanca, sodelavca ali druge osebe,
• želijo zaščititi otroka, mladostnika ali odraslo osebo pred spolno zlorabo,
• se soočajo z drugimi oblikami nasilja.

V svetovalnem procesu vam stojijo ob strani, pomagajo prepoznavati izvor težav in skupaj z vami sooblikujejo nove poglede in možne rešitve.

01 4344 822

031 770 120

(8.00 – 16.00)

Info@drustvo-dnk.si

drustvo-dnk.si

Društvo za nenasilno komunikacijo je nevladna, neprofitna in humanitarna organizacija, ki se ukvarja s preprečevanjem nasilja v družbi in širjenjem principov nenasilne komunikacije.

Nasilje razumemo kot problem celotne družbe in problem tistih, ki nasilje povzročajo. Zato smo si že ob ustanovitvi zadali tri glavne naloge:

    • zmanjševati toleranco do nasilja v družbi,
    • pomagati osebam, ki doživljajo nasilje,
    • nuditi pomoč osebam, ki nasilje povzročajo, da spremenijo svoje vedenje.

Na Društvu za nenasilno komunikacijo se trudimo, da načine dela prilagajamo potrebam uporabnic in uporabnikov. Zato organiziramo vedno nove projekte, nove načine sodelovanja z drugimi organizacijami, nove akcije in iščemo nova znanja.

Projekte Društva za nenasilno komunikacijo načrtujemo in izvajamo zaposlene in zaposleni na društvu ter prostovoljke in prostovoljci. Vsi pa smo usposobljeni za delo na področju nasilja in se ves čas dodatno izobražujemo.

Nina Valič: nina@drustvodsi.si

Mateja Pucko: mateja@drustvodsi.si

Gregor Geč: gregor@drustvodsi.si

Ivan Peternelj: ivan@drustvodsi.si

Če potrebujete brezplačno pravno pomoč, to sporočite enemu izmed zaupnikov društev DSI in ZDUS. Povezali vas bomo z odvetniško pisarno, s katero sodelujemo.

Prav tako vam lahko zaupniki posredujejo podatke psihoterapevtov, s katerimi smo se povezali. Terapevtske storitve so plačljive, a za naše člane, ki se s terapevti povežejo prek zaupnikov, cenejše.

Za tovrstno psihosocialno in pravno obravnavo ali svetovanje društvi zbirata tudi finančna sredstva, za katera lahko zaprosite. Društvo na posebnem računu zbira donacije za pomoč članom_icam, ki so doživeli spolno nasilje. Prosimo vas, da prispevate po svojih zmožnostih. Vse podatke za donacijo najdete na strani SODELUJ. Vljudno vas prosimo, da izpolnite tudi Izjavo o donaciji.

Nina Valič: nina@drustvodsi.si

Mateja Pucko: mateja@drustvodsi.si

Gregor Geč: gregor@drustvodsi.si

Ivan Peternelj: ivan@drustvodsi.si

Naše zaupnice_ki niso strokovnjaki, delujejo zgolj kot posredniki, kadar želite pridobiti pravno, psihoterapevtsko ali finančno pomoč društev. Naloga zaupnika je, da vas posluša in vam svetuje, na katero pomoč se lahko obrnete. Brezplačna ali cenejša pomoč je namenjena članom društev DSI in ZDUS, zato ne boste mogli ostati popolnoma anonimni, svoje ime boste morali zaupati zaupniku. Če želite ostati popolnoma anonimni, se obrnite na eno od drugih društev, navedenih na tej strani.

Z vašimi osebnimi podatki bomo ravnali v skladu z zakonom in vam zagotovili kar največjo možno anonimnost.