Pomoč

Če ste življenjsko ali fizično ogroženi, pokličite 112.

Če želite ostati popolnoma anonimni, se obrnite na eno od navedenih društev.

Če želite pomoč društev DSI in ZDUS, se lahko obrnete na enega od zaupnikov. Društvi sodelujeta s pravnimi strokovnjaki in psihoterapevti, ki so našim članom pripravljeni nuditi pomoč, in naloga zaupnika je, da vas posluša in vam svetuje, na katerega od njih se lahko obrnete.  

Če za to potrebujete finančno pomoč, vam društvo lahko pomaga. 

Z vašimi osebnimi podatki bomo ravnali v skladu z zakonom in vam zagotovili kar največjo možno anonimnost.

 080 11 55

(00.00 – 24.00, klic je brezplačen)

www.drustvo-sos.si

drustvo-sos@drustvo-sos.si

SOS telefon za ženske in otroke žrtve nasilja je namenjen vsem, ki
potrebujejo pomoč, podporo, informacije o katerikoli vrsti in obliki
nasilja, oblikah pomoči, pravicah in dolžnostih institucij. Na drustvo
se lahko obrnete tudi, če ste priča kakršnemkoli nasilju.
Na voljo so za svetovalni, zaupni in informativni pogovor s strokovno
usposobljenimi svetovalci in svetovalkami.
Nudijo tudi OSEBNO SVETOVANJE vsak delovnik od 9.00 do 15.00. V okviru
osebnega svetovanja nudijo psihosocialno in psihološko pomoč
(psihoterapevtsko svetovanje), socialno zagovornistvo, spremstvo na
institucije in skupinsko delo. Za osebno svetovanje se dogovorite
preko SOS telefona ali pa pišete na elektronski naslov.
Na voljo so tudi namestitvene možnosti v dveh Zatočiščih.
Vsa svetovanja so brezplačna.

041 204 949

(00.00 – 24.00)

www.zamoc.si

Osnovno poslanstvo Drustva Za moč je zagotavljanje celostne psihosocialne pomoči in podpore osebam z izkušnjami spolnega nasilja in drugih oblik nasilja.

Spolno nasilje in druge oblike nasilja lahko povzročijo dolgotrajne posledice in stiske.

Pomoč in podpora sta namenjeni vsem osebam, ki

• so imele izkušnjo spolne zlorabe v otroštvu ali mladosti,
• so doživele spolno nasilje partnerja, sorodnika, znanca, sodelavca ali druge osebe,
• želijo zaščititi otroka, mladostnika ali odraslo osebo pred spolno zlorabo,
• se soočajo z drugimi oblikami nasilja.

V svetovalnem procesu vam stojijo ob strani, pomagajo prepoznavati izvor težav in skupaj z vami sooblikujejo nove poglede in možne rešitve.

01 4344 822

031 770 120

(8.00 – 16.00)

Info@drustvo-dnk.si

drustvo-dnk.si

Osnovno poslanstvo Drustva Za moč je zagotavljanje celostne psihosocialne pomoči in podpore osebam z izkušnjami spolnega nasilja in drugih oblik nasilja.

Spolno nasilje in druge oblike nasilja lahko povzročijo dolgotrajne posledice in stiske.

Pomoč in podpora sta namenjeni vsem osebam, ki

• so imele izkušnjo spolne zlorabe v otroštvu ali mladosti,
• so doživele spolno nasilje partnerja, sorodnika, znanca, sodelavca ali druge osebe,
• želijo zaščititi otroka, mladostnika ali odraslo osebo pred spolno zlorabo,
• se soočajo z drugimi oblikami nasilja.

V svetovalnem procesu vam stojijo ob strani, pomagajo prepoznavati izvor težav in skupaj z vami sooblikujejo nove poglede in možne rešitve.

Nina Valič: nina@drustvodsi.si

Mateja Pucko: mateja@drustvodsi.si

Gregor Geč: gregor@drustvodsi.si

Ivan Peternelj: ivan@drustvodsi.si

Če potrebujete brezplačno pravno pomoč, to sporočite enemu izmed zaupnikov društev DSI in ZDUS. Povezali vas bomo z odvetniško pisarno, s katero sodelujemo.

Prav tako vam lahko zaupniki posredujejo podatke psihoterapevtov, s katerimi smo se povezali. Terapevtske storitve so plačljive, a za naše člane, ki se s terapevti povežejo prek zaupnikov, cenejše.

Za tovrstno psihosocialno in pravno obravnavo ali svetovanje društvi zbirata tudi finančna sredstva, za katera lahko zaprosite. Društvo na posebnem računu zbira donacije za pomoč članom_icam, ki so doživeli spolno nasilje. Prosimo vas, da prispevate po svojih zmožnostih. Vse podatke za donacijo najdete na strani SODELUJ. Vljudno vas prosimo, da izpolnite tudi Izjavo o donaciji.

Nina Valič: nina@drustvodsi.si

Mateja Pucko: mateja@drustvodsi.si

Gregor Geč: gregor@drustvodsi.si

Ivan Peternelj: ivan@drustvodsi.si

Naše zaupnice_ki niso strokovnjaki, delujejo zgolj kot posredniki, kadar želite pridobiti pravno, psihoterapevtsko ali finančno pomoč društev. Naloga zaupnika je, da vas posluša in vam svetuje, na katero pomoč se lahko obrnete. Brezplačna ali cenejša pomoč je namenjena članom društev DSI in ZDUS, zato ne boste mogli ostati popolnoma anonimni, svoje ime boste morali zaupati zaupniku. Če želite ostati popolnoma anonimni, se obrnite na eno od društev, navedenih na tej strani.

Z vašimi osebnimi podatki bomo ravnali v skladu z zakonom in vam zagotovili kar največjo možno anonimnost.