Nagrade društva DSI

Društvo slovenskih avdiovizualnih igralcev v skladu s sprejetim Pravilnikom o nagradah društva podeljuje naslednje nagrade: igralsko nagrado »Ita Rina« za življenjsko delo, igralsko nagrado »veliki plan« za triletno obdobje, igralsko nagrado »glas risanke« za sinhronizacijo avdiovizualnega dela za triletno obdobje in priznanje »kontraplan« za zaslužno filmsko sodelavko ali sodelavca, ki s svojim delom pripomore k odličnosti igralk ali igralcev v AV produkciji.

Igralska nagrada »Ita Rina« za življenjsko delo je poimenovana po prvi in največji slovenski filmski zvezdi, ki je zavrnila Hollywood. Ita Rina, rojena kot Ida Kravanja leta 1907 v Divači, se je v poznih dvajsetih letih z vlogo v filmu Erotikon povzpela med zvezde svetovnega slovesa.

Društvo DSI želi v skladu z določili statuta društva DSI z nagradami in priznanji na področju filmskega, televizijskega in drugega avdiovizualnega ustvarjanja igralk in igralcev prispevati k rasti in umetniškemu razvoju članic in članov društva ter prepoznavnosti AV ustvarjanja doma in v tujini.

Poziv za nagrade in priznanja DSI je bil odprt od ponedeljka, 16. januarja 2023, do torka, 28. februarja 2023.

Igralska nagrada »Ita Rina« za življenjsko delo

se podeli igralcu, ki je s svojim izjemnim delovanjem, umetniškimi dosežki ter bogatim in raznovrstnim opusom vidno zaznamoval slovensko AV produkcijo.

Prejemnik  je lahko član in nečlan društva DSI, ki je v AV produkcijah nastopal vsaj 25 let. Nagrado »Ita Rina« lahko vsak igralec prejme le enkrat. To nagrado lahko dobi tudi, če je že dobil nagradi društva DSI »veliki plan« in/ali »glas risanke«.

Kandidate za nagrado »Ita Rina« lahko predlagajo člani in nečlani.

Izmed prispelih predlogov kandidatov za igralsko nagrado »Ita Rina« za življenjsko delo o nagrajencu odloči UO DSI v skladu s pravili in statutom društva DSI. O nagrajencu UO DSI odloča z večino glasov na seji navzočih članov. V primeru enakega števila glasov o posameznem predlaganem kandidatu odloča glas predsednika UO DSI.

Igralska nagrada »veliki plan« se podeli ne glede na velikost vloge, vendar s posebnim poudarkom na oblikovanju vidnega, prepoznavnega in izvedbeno dovršenega igralskega dosežka, ne glede na dolžino, žanr ali zvrst avdiovizualnega dela.

Igralska nagrada »veliki plan« za triletno obdobje se  podeli za igralske umetniške dosežke, posnete v triletnem obdobju od 1. januarja predpreteklih dveh let do 31. decembra preteklega leta.

Vsako leto društvo podeli dve ali izjemoma tri igralske nagrade »veliki plan«.

Prejemnik igralske nagrade je lahko samo član društva DSI. Igralsko nagrado »veliki plan« za triletno obdobje se lahko članu DSI podeli večkrat.

Za podelitev igralskih nagrad »veliki plan« UO DSI vsako leto imenuje komisijo, praviloma iz vrst že nagrajenih članov društva DSI, ki odloča o nagrajencih.

 

Igralska nagrada »glas risanke« se podeli ne glede na velikost vloge, vendar s posebnim poudarkom na oblikovanju vidnega, ustvarjalno prepoznavnega in izvedbeno dovršenega igralskega dosežka v sinhroniziranem AV delu.

Igralska nagrada »glas risanke« za sinhronizacijo avdiovizualnega dela za triletno obdobje se podeli za igralske umetniške dosežke, posnete v triletnem obdobju od 1. januarja predpreteklih dveh let do 31. decembra preteklega leta.

Vsako leto društvo podeli eno ali izjemoma dve igralski nagradi »glas risanke«. 

Prejemnik igralske nagrade »glas risanke« je lahko samo član društva DSI. Igralsko nagrado »glas risanke« za triletno obdobje se lahko članu DSI podeli večkrat. 

Za podelitev igralskih nagrad »glas risanke« UO DSI vsako leto imenuje komisijo, praviloma iz vrst že nagrajenih članov društva DSI, ki odloča o nagrajencih.

Priznanje »kontraplan« se podeli zaslužnemu filmskemu sodelavcu ali sodelavki, ki s svojim delom pripomore k odličnosti igralca v AV produkciji.

Priznanje »kontraplan« ni vezano na daljše časovno obdobje.

Društvo DSI praviloma vsako leto podeli eno priznanje »kontraplan«.

Priznanje »kontraplan« je namenjeno filmskim delavcem, ki niso člani društva DSI. Priznanje lahko vsak filmski delavec prejme le enkrat.

O prejemniku priznanja »kontraplan« izmed prispelih predlogov odloči UO DSI.

Društvo bo vsako leto podelilo eno igralsko nagrado »Ita Rina« za življenjsko delo, dve (izjemoma tri) igralske nagrade »veliki plan« in eno (izjemoma dve) igralski nagradi »glas risanke«. Društvo DSI bo praviloma podelilo tudi eno priznanje »kontraplan«.

Kandidate za igralske nagrade »veliki plan« in »glas risanke« ter igralsko nagrado »Ita Rina« lahko predlagajo člani in nečlani.
Kandidate za priznanje »kontraplan« lahko predlagajo člani društva DSI.