Monthly Archives

5 post(s) in marec 2021

Poziv k etičnim standardom – DSI, ZDUS

Spoštovane članice in člani, kolegice in kolegi, menimo, da so javni zavodi v uprizoritveni kulturi branik zagotavljanja profesionalnih in obče etičnih standardov. Naloga obeh igralskih društev, Društva slovenskih avdiovizualnih igralcev in Združenja dramskih umetnikov ...