Vir: Čoln (The Boat), 1921, režija Edward F. Cline in Buster Keaton

Ozaveščanje (spolnih) zlorab in aktivnosti delovne skupine DSI-ZDUS

Spoštovane članice in člani!

Prepričani smo, da se moramo delavci v uprizoritvenih umetnostih in na AV področju jasno opredeliti glede nedavnih dogodkov, ki se dotikajo anonimnih prijav spolnega delikta in zlorabe uradnega položaja na AGRFT, saj so ravni izobraževanja in kasnejšega vstopanja v polje profesionalnega umetniškega udejstvovanja neizbežno povezane.

Vsakršno nasilje je nesprejemljivo, toleranca do tovrstnih zavržnih dejanj pa mora biti nična. Gledališke institucije – še posebej, ker so za številne med nami temelj karierne in socialne eksistence – so dolžne zagotoviti profesionalne in etične standarde. Enako velja tudi za filmske kolektive.

V Združenju dramskih umetnikov Slovenije in Društvu slovenskih avdiovizualnih igralcev smo v luči spolnih zlorab in ostalih vrst nasilja oblikovali skupno delovno skupino, ki aktivno spremlja razvoj dogodkov v zvezi z anonimnimi prijavami na AGRFT, primere (spolnih) zlorab v procesih dela ter tudi sam odziv in soočenje umetniške skupnosti s tem perečim problemom.

ZDUS in DSI na svojih spletnih straneh pripravljata podstrani, kjer bodo na enem mestu zbrani vsi kontakti, ki bodo potencialnim žrtvam brezplačno omogočali prvo strokovno pomoč (pravno in psihosocialno). Zagotavljamo vam, da javno izrečene besede podpore kolegic in kolegov niso prazne: društvi bosta storili vse, kar lahko, da bodo žrtve dobile ustrezno zaščito!

ZDUS in DSI sta gledališčem poslali pismo, na kakšen način se vodstva opredeljujejo do omenjene tematike in kako bodo javni zavodi delovali v bodoče, kadar bo kdo od zaposlenih ali zunanjih sodelavcev utemeljeno osumljen spolnega delikta oz. druge vrste nasilja. Nekatera gledališča so nam že odgovorila, na odgovore nekaterih še čakamo. Ko bomo prejeli odgovore vseh, jih bomo tudi javno objavili.
Ravno tako smo poslali pismo vodstvu AGRFT ali so v tem času sprejeli dodatne mehanizme nadzora, s katerimi bi laže prepoznali in uspešneje ukrepali ob utemeljenih sumih zlorabe in nadlegovanja, koliko prijav je akademija do sedaj preposlala Univerzi v reševanje in ali anonimne prijave slučajno še prihajajo. Tudi njihov odgovor še čakamo. Ko bomo odgovor prejeli, ga bomo objavili.

Delovna skupina pripravlja tudi anketni projekt, s katerim želi preveriti dejansko stanje na področju gledališča in filma, saj se po pričanju članic in članov največ zlorab dogaja ravno med delovnimi procesi. Anketo boste v kratkem prejeli prek mailing liste svojega društva. Tovrstna analiza bi lahko pripomogla k izboljšanju pravilnikov, ki usmerjajo delovni proces, s tem pa bo tudi prepoznavanje in sankcioniranje zlorab lažje. Zato vas prosimo, da anketo izpolnite.

Prav tako društvi pripravljata kampanjo za večje ozaveščanje med člani, kaj vse spada med spolno nasilje in spolni napad, kako ravnati, če smo žrtev ali priča nadlegovanja, in kako izboljšati komunikacijo v delovnem okolju. Naš cilj je ustvariti varno in ustvarjalno okolje za vse in verjamemo, da je to tudi v interesu vseh naših članov.

Društvi sta se zavezali tudi k ozaveščanju javnosti o problematiki spolnih zlorab in ostalih vrst nasilja, zato sta podprli video projekt na socialnih omrežjih, kjer igralke in igralci berejo anonimna pričevanja, ki jih je v sklopu kampanje #jaztudi prejel Inštitut 8. marec.

ZDUS in DSI se že v svojem institutu zavezujeta k razvoju stroke, ter si prizadevata za ohranjanje transparentnega in varnega delovnega okolja, ki ga stroka za svoj razvoj nujno potrebuje.
Zato vas bomo o nadaljnjem delovanju in akcijah sproti tudi obveščali.

Delovna skupina ZDUS in DSI

Deli: