Monthly Archives

4 post(s) in april 2019

1. redni občni zbor DSI v letu 2019

Društvo slovenskih avdiovizualnih igralcev (DSI) sklicuje 1. redni občni zbor v letu 2019, v sredo, 17. 4., ob 16.30 v skupnih prostorih LOKACIJE, Kersnikova 12, Ljubljana.   Predlagani dnevni red: Otvoritev in izvolitev delovnih teles:delovnega predsednika, zapisnikarja ...