vir grafike: WIPO

Svetovni dan intelektualne lastnine

Ob svetovnem dnevu intelektualne lastnine (26. april) vas zavod AIPA vabi v skupne prostore Lokacije na Kersnikovi 12 na “aprilsko kavo”, kjer se bo moč bolje seznaniti s trenutnimi smernicami na področju avtorskih pravic in intelektualne lastnine v povezavi z avdiovizualnim umetniškim ustvarjanjem.

Mednarodna zveza igralcev (FIA) letos še posebej poudarja dejstvo, da so znotraj najširšega polja avdiovizualne industrije igralci/izvajalci/performerji navadno tisti, ki prispevajo enakopraven delež v celoto, pogosto pa so pri tem najslabše pravno zaščiteni, podplačani ter nesorazmerno izpostavljeni. Zato sta najširša ter strokovna javnost znova pozvani, da se odločno zavzameta za sprejetje Pekinškega sporazuma, kot ga je oblikovala Svetovna organizacija za intelektualno lastnino (WIPO). Pod mednarodni dokument se je doslej podpisalo že 24 držav članic WIPO, kar pomeni, da nas do začetka izvajanja sporazuma loči še 6 podpisnic. Spričo tega je skrajni čas, da se zavest o rešitvi problema, ki se z nastajanjem novih, hitrejših medijskih struktur še dodatno razrašča, uspešno pretvori v uresničevanje.

Pekinški sporazum vzpostavlja ekonomsko-pravni okvir za vse igralce/izvajalce/performerje, ki si za svoje delo zaslužijo pravično nadomestilo, istočasno pa do svojega dela ohranijo vse moralne pravice.

Kot gesto podpore lahko v naslednjih dneh obiščete posebno spletno aplikacijo, kjer svojemu portretu dodate pečat prizadevanja za Pekinški sporazum, ga objavite na družabnih omrežjih ali spletnih straneh, ter tako pripomorete, da bi sporazum lahko čim prej stopil v veljavo ter omogočil pravičnejše dohodke za vse, ki sodelujejo pri nastajanju kakovostnih avdiovizualnih vsebin po vsem svetu.

https://beijingtreaty.com/no_cache/selfies/ongoing/

Deli: