1. redni občni zbor DSI v letu 2019

Društvo slovenskih avdiovizualnih igralcev (DSI) sklicuje

1. redni občni zbor v letu 2019, v sredo, 17. 4., ob 16.30

v skupnih prostorih LOKACIJE, Kersnikova 12, Ljubljana.

 

Predlagani dnevni red:

  1. Otvoritev in izvolitev delovnih teles:delovnega predsednika, zapisnikarja in overiteljev zapisnika;
  2. Potrditev dnevnega reda;
  3. Pregled finančnih izkazov društva in poročilo nadzornega odbora za leto 2018;
  4. Poročilo upravnega odbora o delu društva za leto 2018;
  5. Razprava o poročilih in sklepanje;
  6. Načrt dela za leto 2019;
  7. Razno.

Vabljeni, da se zbora udeležite v čim večjem številu!

Deli: