Lokacija odpira vrata za člane svojih društev

Vsi sodelujoči v avdiovizualnih sferah umetnosti in njenih cehovskih konglomeratih!

Od ponedeljka, 1. aprila, se vrata Lokacije na Kersnikovi 12 odpirajo za vse člane društev in združenj znotraj Zveze DSFU.

Ob ponedeljkih, torkih in četrtkih med 11. in 13. uroob sredah pa med 13. in 16. uro ste torej vljudno vabljeni v naše skupne prostore – če kaj urejate, delovno sestankujete, pišete ali berete, morda pa samo v miru posedite in počakate na naslednjo obveznost.

Prostori Lokacije so namenjeni delovanju in izvajanju programa društev znotraj Zveze, zato bo uvedbi uradnih ur za člane kmalu sledila tudi programska vsebina (delavnice, projekcije, strokovni razgovori …). Na voljo je tudi skupna čitalnica, kamor so nekateri člani že prinesli nekaj uporabnih strokovnih knjig, tujejezičnih katalogov ali filmskih revij, vabljeni takisto k dopolnjevanju zbirke in, prosimo, v vsako podarjeno publikacijo vpišite svoje posvetilo za Lokacijo.

Še nekaj osnovnih (na)vodil/informacij za obiskovalce, podrobneje so zapisana v Hišnem redu:

  • Lokacija je pod 24-urnim videonadzorom in alarmom (razen sanitarij);
  • Lokacija ima svoj dnevnik obiskov – prosimo, da se ob vsakem prihodu vpišete;
  • smeti ločujemo (koši se nahajajo desno od glavnega vhoda);
  • vsak pospravlja za sabo (pobere smeti in počisti kuhinjo).

Vljudno vabljeni!

 

Zveza Društev slovenskih filmskih ustvarjalcev (Zveza DSFU)

Društvo slovenskih režiserjev (DSR) in DSR Scenaristi

Združenje filmskih snemalcev Slovenije (ZFS)

Društvo slovenskega animiranega filma (DSAF)

Društvo Filmskih producentov Slovenije (FPS)

Društvo slovenskih producentov (DSP)

Društvo postprodukcijskih ustvarjalcev (DPPU)

Društvo slovenskih avdiovizualnih igralcev (DSI)

Deli: