Vir: Dež (Rain), 1932, režija Lewis Milestone

O obračunu prispevkov in cenzusu – Asociacija, MK

Najprej povezava do spletne strani Asociacije, kjer dobite posodobljene podatke o obračunu prispevkov in cenzusu za samozaposlene v kulturi za preteklo leto:

http://www.asociacija.si/si/2021/03/28/letni-davcni-obracun-za-samozaposlene/

Spodaj pa povzemamo elektronsko pošto z Ministrstva za kulturo, ki pojasnjuje nedavna dogajanja v zvezi s to temo:

Spoštovani!

V medijih se pojavljajo informacije, ki se nanašajo na dohodkovni cenzus samozaposlenih v kulturi. Članki neutemeljeno povzemajo predpostavke, da bo nova FURS-ova ureditev obračuna prispevkov za samozaposlene pomenila potencialno nevarnost za njihov cenzus in zaplete pri izračunu le tega. Ne glede na to, kako so prispevki za državno pomoč zajeti v davčno osnovo, se zakonodaja na področju samozaposlenih v kulturi ni spreminjala.

Dodatno poudarjamo, da preseganje dohodkovnega cenzusa ne pomeni izgubo statusa samozaposlenega, niti ne pomeni izgube državne pomoči za obdobje petih let, pač pa vpliva na upravičenje do izplačila prispevkov s strani države le v tekočem letu ugotovljenega preseganja.

Besedilo v članku se primarno nanaša na pripoznavo prihodkov in odhodkov v skladu z računovodkimi standardi, za razlago katerih je pristojen Slovenski inštitut za revizijo. Ministrstvo za kulturo ni tisti organ, ki bi bil pristojen za razumevanje in posledično razlaganje računovodskih standardov, kjer je potrebno prepoznati odhodke v višini celotnih obračunanih prispevkov in na podlagi ter v višini oprostitve plačila teh prispevkov prepoznati prihodke. Samozaposleni, ki ugotavljajo davčno osnovo na podlagi normiranih pa odhodkov v svoje evidence in davčni obračun vključijo le prihodke iz naslova oprostitve. Preprosto povedano, plačilo ministrstva se šteje v prihodek, na proti kontu pa se šteje v odhodek, kar pomeni, da se denarno izenači in je stanje »0«, se pravi, da ne vpliva na cenzus.

Na koncu se tako za samozaposlene v kulturi ne bo spremenilo popolnoma nič. Po naših podatkih so mediji od FURS-a že dobili ustrezno razlago, a je nekateri nato niso korektno povzeli.

V zvezi z vprašanjem ali je MK delodajalec je odgovor seveda negativen. Zakon o uresničevanju javnega interesa na področju kulture (ZUJIK) ne predvideva sklenitve delovnega razmerja s samozaposlenimi v kulturi, saj potem ne bi bili več samozaposleni, ampak bi bili zaposleni uradniki na ministrstvu.

S prijaznimi pozdravi,

 

Služba za odnose z javnostmi

REPUBLIKA SLOVENIJA

MINISTRSTVO ZA KULTURO

Deli: