Vir: Trpinčeni (Tormented), 1960, režija Bert Ira Gordon

Solidarni #skulturo

Obveščamo vas tudi o skladu za solidarnostno pomoč delavkam in delavcem v kulturi v času epidemije koronavirusa. Za pomoč lahko zaprosijo delujoči v kulturi s statusom samozaposlenega ali brez statusa. Več informacij lahko najdete v spodnjem besedilu ali na tej povezavi.

Solidarni s kulturo je sklad za solidarnostno pomoč delavkam in delavcem v kulturi, ki se soočajo s finančnimi težavami zaradi epidemije koronavirusa. Solidarnostna pomoč je namenjena kritju osnovnih življenjskih stroškov. Od januarja 2021 je mogoča do višine 700 evrov, v primeru kritičnih razmer lahko znaša tudi več. Če je prejemnik že prejel pomoč iz sklada, a je od tega minilo že šest mesecev, lahko zanjo ponovno zaprosi. Podpora ne vključuje kritja poslovnih stroškov ali davkov.
Za solidarnostno pomoč lahko zaprosijo delujoči v kulturi s statusom samozaposlenih ali brez statusa. Vloga je enostavna, pomoč pa hitro izplačana in neobdavčena.

Sklad temelji na donacijah. Vse donacije so v celoti (100 %) izplačane posameznikom za namen, za katerega so bile zbrane. Da se zagotovi neposredna in transparentna pomoč, brez obdavčitve, solidarnostni sklad sodeluje z Rdečim križem.

Deli: