Vir: Millie (1931), režija John Francis Dillon

6. redni in volilni občni zbor društva DSI

V soboto, 11. 5. 2024, se je odvil 6. redni in volilni občni zbor Društva slovenskih avdiovizualnih igralcev – DSI, na katerem se je izvolilo nove vodstvene strukture in organe društva. Kot nova predsednica društva in upravnega odbora (UO) je bila izvoljena igralka Mojca Fatur, ki je te naloge prevzela od prejšnjega predsednika Jurija Drevenška. Fotografije zahval dosedanjim članom UO in nekaj vzdušja z občnega zbora najdete v galeriji spodaj.

Vsi izvoljeni člani organov so navedeni na spodnjem spisku:

UPRAVNI ODBOR
Mojca Fatur – predsednica UO / Društva DSI
Anuša Kodelja
Dušan Teropšič – predsednik SPU
Gregor Zorc
Klemen Novak
Maja Sever
Matija Vastl

NADZORNI ODBOR
Gaber K. Trseglav
Jurij Drevenšek
Robert Prebil

ČASTNO RAZSODIŠČE
Ivan Peternelj
Nina Ivanišin
Urban Kuntarič
NADOMESTNI ČLANICI:
Darja Reichman
Nina Valič

Društvo DSI je edino reprezentativno društvo za avdiovizualne ustvarjalce in ustvarjalke v Sloveniji. V društvo je včlanjenih že 370 članov.

Glavno dejavnost Društva slovenskih avdiovizualnih igralcev predstavlja ustvarjanje in izboljševanje pogojev za delovanje slovenskih igralcev na vseh področjih, ki so kakorkoli povezana s filmskim in avdiovizualnim ustvarjanjem.

Društvo uveljavlja in zastopa interese svojih članov v družbenem življenju, se zavzema za ustvarjalno svobodo ter čim boljši položaj slovenskega avdiovizualnega sektorja, poskuša slovenskim igralcem zagotoviti čim boljše pogoje za ustvarjalno delo, svojim članom zagotoviti pravično povračilo in boljše delovne pogoje, in v tem pogledu v delovanju med svojim članstvom vzpostaviti enotnost ter v njihovem imenu osnovati, uveljaviti in zagotoviti standardne minimalne pogoje.

Deli: