Recent News

Blog Classic + Right Sidebar

Svetovni dan intelektualne lastnine

Ob svetovnem dnevu intelektualne lastnine (26. april) vas zavod AIPA vabi v skupne prostore Lokacije na Kersnikovi 12 na "aprilsko kavo", kjer se bo moč bolje seznaniti s trenutnimi smernicami na področju avtorskih pravic in intelektualne lastnine v povezavi z avdiovizualnim umetniškim ustvarjanjem. Mednarodna zveza igralcev (FIA) letos še posebej poudarja dejstvo, da so znotraj najširšega polja avdiovizualne industrije igralci/izvajalci/performerji navadno ...

Galerija fotografij z Borisovih 80 v Kinoteki

Boris Cavazza je 17. aprila zvečer v sklopu posebnega dogodka, ki je potekal v Slovenski kinoteki, postal 1. častni član društva DSI. S tem nazivom se mu želimo vsaj malo zahvaliti za njegov ikonični doprinos k slovenski in širši podobi igralca na platnu oz. pred kamero, pa tudi voščiti ob njegovem nedavnem 80. rojstnem dnevu ter mu zaželeti vse najboljše kot ...

1. redni občni zbor DSI v letu 2019

Društvo slovenskih avdiovizualnih igralcev (DSI) sklicuje 1. redni občni zbor v letu 2019, v sredo, 17. 4., ob 16.30 v skupnih prostorih LOKACIJE, Kersnikova 12, Ljubljana.   Predlagani dnevni red: Otvoritev in izvolitev delovnih teles:delovnega predsednika, zapisnikarja in overiteljev zapisnika; Potrditev dnevnega reda; Pregled finančnih izkazov društva in poročilo nadzornega odbora za leto 2018; Poročilo upravnega odbora o delu društva za leto 2018; Razprava o ...

Lokacija odpira vrata za člane svojih društev

Vsi sodelujoči v avdiovizualnih sferah umetnosti in njenih cehovskih konglomeratih! Od ponedeljka, 1. aprila, se vrata Lokacije na Kersnikovi 12 odpirajo za vse člane društev in združenj znotraj Zveze DSFU. Ob ponedeljkih, torkih in četrtkih med 11. in 13. uro, ob sredah pa med 13. in 16. uro ste torej vljudno vabljeni v naše skupne prostore - če kaj urejate, delovno sestankujete, pišete ali ...