Začel se je izvajati Zakon o avtorski in sorodnih pravicah

Spoštovane članice, člani!

Z veseljem vam sporočamo vest, da smo po desetih letih premora uspeli doseči izvajanje Zakona o avtorski in sorodnih pravicah in pridobili dovoljenje za pobiranje nadomestil iz naslova privatne reprodukcije (DVDji, CDji, USB nosilci, mobilni telefoni, tablice, programska oprema …), kjer imamo igralci zakonsko določeno izvorno pravico do nadomestil.

Dovoljenje za pobiranje je dobila nova kolektivna organizacija Kopriva, ki bo zbrana sredstva razdelila med AIPA, ZAMP, SAZAS in IPF, te pa naprej med svoje člane. Po delilnem ključu nekaj manj kot polovica zbranih sredstev pripada avdiovizualnim upravičencem, torej članom AIPA, kjer kot imetniki pravic nastopajo vse tri kategorije skupščine: avtorji, producenti in izvajalci.

To je pozitiven signal, da se na področju avtorske zakonodaje zadeve premikajo v pravo smer, še toliko bolj pomemben, ker nas v prihodnjih mesecih čakajo usklajevanja o implementaciji Direktive o avtorskih pravicah na enotnem digitalnem trgu, ki jo mora Slovenija – tako kot druge članice EU – v zakonodajo sprejeti do začetka junija 2021.

Privatno reproduciranje je za igralce edini neposredni vir upravičenja in toliko bolj pomemben prihodek zato, ker je ta pravica neodtujljiva in pomeni tudi dedni naslov.

Nedvomno se s pridobitvijo te pravice približujemo osnovnim ciljem, dogovorjenim in zapisanim v civiliziranem svetu, da so nadomestila iz avtorskih pravic urejena, ter da dosegajo svoj namen, to je kreativna spodbuda našega dela.

Ob tej priložnosti se iskreno zahvaljujemo vsem, ki so nesebično žrtvovali svoj čas in se trudili, da nam je s skupnimi močmi uspelo doseči nekaj, kar se je zdelo nemogoče. Verjamemo v trdno zavezništvo tudi v prihodnje in upamo, da nam bo ta uspeh dal novega zagona.

http://www.aipa.si/sl/Novice/2019/Avgust/KOPRIVA%2C-k.o.-bo-zbirala-nadomestila-za-privatno-kopiranje

Deli: