Vir: Sherlock Holmes in skrivno orožje (Sherlock Holmes and the Secret Weapon), 1942, režija Roy William Neill

Sredstva izredne pomoči – AIPA

AIPA, k.o. je objavila Poziv za oddajo vlog za izplačilo sredstev izredne pomoči – izredna pomoč zaradi posledic epidemije covid-19 – #PKP7.

K oddaji vlog za dodelitev sredstev izredne pomoči vabi vse imetnike pravic, ki so do vključno dneva uveljavitve ZIUPOPDVE (tj. do 31. 12. 2020) dali AIPA pooblastilo in hkrati do vključno 31. 12. 2020 izkazali imetništvo pravic s prijavo repertoarja pri AIPA in imajo stalno prebivališče ali sedež v Republiki Sloveniji.

Pomembno: natančno preberite besedilo poziva in oddajte popolno vlogo z vsemi zahtevanimi prilogami, saj AIPA ne bo pozivala k dopolnitvi nepopolnih vlog. Nepopolne vloge bodo zavržene.

Vlogo lahko upravičeni imetniki pravic oddajo preko spletne strani za oddajo e-obrazca ali priporočeno po pošti. Vloge ni možno oddati preko e-pošte. Besedilo poziva je skupaj z obrazcem (vlogo) in povezavo z oddajo e-obrazca objavljeno na TEJ POVEZAVI.

Rok za oddajo vloge je sreda, 19. 5. 2021.

Za pomoč ali dodatne informacije so imetnikom pravic na voljo na naslovu: info@aipa.si.

Deli: