Vir: Zunaj zakona (Outside the Law), 1920, režija Tod Browning

Slovenija bi lahko povzela španski model nadomestil

Slovenija še vedno ni implementirala predlani sprejete Direktive o avtorskih pravicah na enotnem digitalnem trgu. Rok za implementacijo poteče junija. Slovenske in mednarodne organizacije avtorjev smo odločevalce večkrat pozvali, da Slovenija čim prej implementira Direktivo. Ponudili smo tudi pomoč pri sprejemanju zakonodaje, vendar se pristojni za to niso odločili. Združenje evropskih organizacij izvajalcev (AEPO-ARTIS) je med drugim predlagalo, da Slovenija sledi španski ureditvi, ki je zelo dobra iztočnica, saj bi lahko avdiovizualni ustvarjalci hitro dobili pravično nadomestilo. To ne bi bilo na plečih države, ampak bi ga plačale spletne platforme, ki so nesporne finančne zmagovalke koronakrize.

V Španiji nadomestilo z naslova uporabe del uspešno zbirajo že od leta 2006. Španska zakonodaja je za izvajalce predvidela ekskluzivno pravico, da posredujejo posneto izvedbo javnosti, za katero se nato domneva, da so jo prenesli na proizvajalce fonogramov ali na filmske producente, in sicer kot del pogodbenega razmerja. Producenti tako obdržijo ekskluzivno pravico, da z deli upravljajo, na kar izvajalci ne morejo vplivati. Izvajalci pa so v skladu z zakonodajo zato opravičeni do neodtujljive pravice do ustreznega nadomestila. Ta pravica velja za predvajanje glasbe in avdiovizualnih del na radiu oz. TV, pa tudi za spletne glasbene in avdiovizualne storitve, vključno s streamanjem.

Nadomestilo zbirajo kolektivne organizacije v skladu z evropsko in špansko zakonodajo. Kot je pokazala praksa, bi bilo karkoli drugega nepraktično za posamezne izvajalce. Neodtujljiva pravica do nadomestila, ki je kolektivno upravljana, koristi vsem vpletenim stranem. Spletne glasbene platforme in platforme videa na zahtevo so tako lahko prepričane, da plačujejo vsem izvajalcem in ne le nekaterim, glasbene založbe in filmski producenti ohranijo svoje licence na platformah in pogodbe z izvajalci, umetniki oz. izvajalci pa prejmejo plačilo za svoje delo.

Sistem pravičnega nadomestila deluje paralelno z ekskluzivnimi pravicami, ki se prenesejo s pogodbo. Nadomestilo – kot omenjeno – ne vpliva na upravljanje z ekskluzivno pravico. Zagotavlja pa pravično plačilo za izvajalce, ki so v pogodbi prenesli ekskluzivno pravico, pa tudi za tiste, ki pogodb nimajo, kot so npr. igralci v orkestrih.

Španski sistem pravičnih nadomestil je skladen z obveznostmi iz različnih mednarodnih sporazumov o avtorskih pravicah, pa tudi z različnimi Direktivami EU. Med drugimi z Direktivo o pravici dajanja v najem in pravici posojanja iz leta 2006 in Direktivo EU o informacijski družbi iz leta 2001. Pravično in proporcionalno nadomestilo – kot omejeno – v svojem 18. členu predvideva tudi Direktiva o avtorskih pravicah na enotnem digitalnem trgu.

Španska kolektivna organizacija AISGE (Artistas Intérpretes Entidad de Gestión de Derechos de Propiedad Intelectual) zbira nadomestilo za igralce, plesalce, sinhronizatorje in vodje predstav za predvajanje na TV, na spletnih platformah (streamanje), pa tudi na avdiovizualnih posnetkih. Nadomestila plačujejo uporabniki, in sicer v skladu z pogodbenimi tarifami AISGE. Ta ima tudi obsežno zbirko avdiovizualnih posnetkov in izvajalcev, poleg tega pa sodeluje tudi z dvema glavnima mednarodnima zbirkama del, in sicer z VRDB (Virtual Recordings Database) in IPD (International Performers Database).

To omogoča natančno, stroškovno učinkovito in pregledno distribucijo zbranih nadomestil vsem izvajalcem. V VRDB je dokumentiranih več kot 10 milijonov posnetkov, v IPD pa je trenutno več kot milijon izvajalcev, ki so člani 62 kolektivnih organizacij. Vsi pa prispevajo informacije v obe zbirki podatkov.

AISGE je imela konec leta 2019 15.624 članov in sporazume o zbiranju s 1007 uporabniki avdiovizualnih del (TV, kabelskimi in satelitskimi operaterji, streaming platformami….). Predlani je AISGE skupaj zbrala skoraj 33 milijonov evrov, od česar z naslova TV 18,24 milijona evrov, privatnega kopiranja 6,5 milijona evrov, kinematografov tri milijone evrov, streaminga dva milijona evrov in iz drugih virov 3,2 milijona evrov. S pomočjo baz podatkov je AISGE leta 2019 razdelil nadomestila več kot 140.000 izvajalcem, ki so sodelovali v več kot 130.000 avdiovizualnih posnetkih. AISGE sicer razdeljuje sredstva vsem upravičenim izvajalcem, ne glede na njihovo državljanstvo ali prebivališče.

V Društvu slovenskih avdiovizualnih igralcev (DRI) znova pozivamo slovenske odločevalce, da čim prej implementirajo Direktivo, skupaj z vsemi določbami, ki bodo omogočile, da avdiovizualni ustvarjalci, s tem pa tudi igralci, prejmejo pravično nadomestilo. Prihodki in število naročnikov spletih platform se je v zadnjih mesecih, ko so ljudje zaradi različnih omejitev morali ostati doma, tako hitro povečevalo, da je presenetilo tudi same platforme. Vendar pa svojega uspeha ne želijo, vsaj ne prostovoljno, deliti s tistimi, ki so jim razcvet omogočili. Z ustvarjalci.

Le s pravičnimi nadomestili za avdiovizualne ustvarjalce ohranjamo njihovo nadaljnje delo ter razvoj evropske in slovenske kulture. Ker tega nadomestila ni, se praktično vsi avdiovizualni ustvarjalci, posebej pa igralci, v zadnjih mesecih srečujejo še z večjimi finančnimi težavami kot prej. To je v primeru Slovenije še toliko bolj pereče, saj večina ustvarjalcev nima redne zaposlitve in delo opravlja s statusom samostojnih podjetnikov oz. samozaposlenih v kulturi.

Deli: