Vir: McLintock!, 1963, režija Andrew V. McLaglen

Prva nacionalna raziskava o spolnem nasilju v kulturi

Obvestilo Ministrstva za kulturo Republike Slovenije:


“Spoštovane in spoštovani,

na Ministrstvu za kulturo smo v sodelovanju s strokovnimi delavkami in delavci ter različnimi nevladnimi organizacijami pripravili prvo nacionalno Raziskavo o spolnem nadlegovanju in spolnem nasilju pri opravljanju dela v kulturi.

Do spolnega nadlegovanja in nasilja imamo na Ministrstvu za kulturo ničelno toleranco, obenem pa se zavedamo, da sta oba pojava neposredno povezana z neenakostjo različnih družbenih skupin. Prva tovrstna nacionalna raziskava nam bo pomagala pridobiti informacije o stanju spolnega nadlegovanja in spolnega nasilja ter oblikovati predloge za zagotavljanje varnega delovnega okolja v kulturi.

To je le eden od korakov, ki jih moramo kot Ministrstvo za kulturo narediti v smeri preprečevanja neenakosti in doseganja enakosti spolov v kulturi, kar bo v ospredje postavil tudi novi Nacionalni program za kulturo s spremljajočim akcijskim načrtom.

Prosimo vas, da dostop do spletne ankete posredujete svojim članicam in članom, zaposlenim in (stalnim) zunanjim sodelavkam in sodelavcem. Anketa je anonimna in odprta do 18. aprila. Če imate o raziskavi dodatna vprašanja, nas pokličite na telefonsko številko 01 369 58 57 ali nam pišite na e-poštni naslov: raziskava-sn.mk@gov.si.

Anonimna spletna raziskava je dostopna na: https://gov-ankete.si/a/2243

Lep pozdrav,

Ministrstvo za kulturo”

Deli: