Od leve: Rok Kunaver, Sebastian Cavazza, Brane Završan, Jurij Drevenšek, Nina Ivanišin, Lina Akif, Maja Sever, Judita Zidar, Nika Rozman, Urban Kuntarič, Darja Reichman, Ludvik Bagari, Uroš Potočnik

Poročilo z 2. volilnega občnega zbora

Spoštovane kolegice in kolegi,

20. junija 2020 je potekal drugi volilni občni zbor Društva slovenskih avdiovizualnih igralcev. Dosedanji upravni odbor je podal poročilo o preteklem delu in uspehih društva ter predstavil načrt za naslednje dvoletno obdobje. Prisotni člani društva so podali svoje predloge ter potrdili poročilo in načrt. Ustanovljena je bila tudi sekcija plesalcev in dobila svojo predsednico. Nova-stara sestava odgovornih je takšna:

UPRAVNI ODBOR

Predsednik: Sebastian Cavazza

Podpredsednica: Maja Sever

Predsednica sekcije plesalcev: Rosana Hribar

Člani: Branko Završan, Jurij Drevenšek, Rok Kunaver, Lina Akif

NADZORNI SVET

Ludvik Bagari, Nika Rozman, Uroš Potočnik

ČASTNO RAZSODIŠČE

Jožica Avbelj, Nina Ivanišin, Judita Zidar

Nadomestna člana častnega razsodišča: Urban Kuntarič, Darja Reichman

Po koncu občnega zbora je sledilo neformalno druženje na društvenem pikniku. Spodaj prilagamo nekaj fotografij (avtor: Jernej Čampelj).

Deli: