Vir: Sončna stran (Sunnyside), 1919, režija Charlie Chaplin

Pomembne novice / DSI postal društvo v javnem interesu

a) Pred nekaj dnevi je DSI dobil status društva v javnem interesu, kar je velika in pomembna pridobitev za vsa področja našega delovanja!

b) Društvo DSI se skupaj z ZDUS (Združenjem dramskih umetnikov Slovenije) dejavno ukvarja z akcijo #znamiseneha. Člani so sestavili delovno skupino, ki je pripravila spletno podstran z informacijami: https://drustvodsi.si/znamiseneha/
Skupina je sestavila anketo o spolnem nadlegovanju v uprizoritvenih umetnostih in AV sektorju, ki je bila za reševanje na voljo do konca septembra. Psihologinja Katarina Veselko se trenutno ukvarja z analizo podatkov, ki jih bomo predstavili javnosti. Začeli smo že minuli teden na Tednu slovenske drame v Kranju na okrogli mizi v organizaciji Društva gledaliških kritikov in teatrologov.

c) Z velikim veseljem sporočamo, da bomo tudi v juniju 2022 soorganizatorji igralskega filmskega festivala KRAFFT, kje bomo znova podelili društvene nagrade in pripravili pester strokovni program. Prosim, sporočite svoje predloge in pripombe, veseli jih bomo!

č) Za boljši pretok informacij v društvu načrtujemo sproščena mesečna druženja na Lokaciji. Druženja bodo družabne narave, namenjena pogovoru, krepitvi vezi in novim idejam, poskušali jih bomo izvajati čim bolj redno, kljub epidemičnim razmeram in zaostritvam.

d) Društvo se je prijavilo na razpis Slovenskega filmskega centra za spodbujanje stroke z dvema projektoma. Prvega smo poimenovali Veščinjenje. Gre za strokovno izpopolnjevanje naših članov. Če bomo na razpisu uspešni, bomo do konca leta 2021 organizirali dve delavnici. Na prvi se bomo ukvarjali z razmerjem kamera – igralec / plesalec, na drugi pa bo v središču plesalec / koreograf v AV produkciji. Drugi projekt je nova platforma, ki jo že pripravljamo. Vzpostaviti želimo prvi katalog slovenskih profesionalnih filmskih igralcev / plesalcev, ki bi bil primerljiv s podobnimi platformami v tujini. Platforma naj bi zaživela do konca tega leta.

Deli: