vir grafike: WIPO

Pekinška pogodba je od 28. aprila v veljavi

Spoštovane kolegice in kolegi.

26. člen Pekinške pogodbe WIPO – Svetovne organizacije za intelektualno lastnino – o avdiovizualnih videogramih določa, da ta začne veljati tri mesece po ratifikaciji ali pristopu tridesete države članice ali medvladne organizacije, ki je izključno pristojna za vsa vprašanja, zajeta v pogodbi. Z ratifikacijo pogodbe Republike Indonezije 28. januarja 2020 je ta prag končno dosežen. Pekinška pogodba začne veljati in pravno zavezuje vse njene pogodbenice od 28. aprila 2020. Med njimi je tudi Slovenija.

Pekinška pogodba obravnava dolgotrajno diskriminacijo, ki je zanikala kakršno koli smiselno zaščito avdiovizualnih posnetkov v nasprotju z zvočnimi, in končno podeljuje avdiovizualnim izvajalcem prelomne, nove pravice za zaščito njihove podobe in unovčenje uporabe teh videogramov.

Ob tem zgodovinskem dogodku je generalni direktor WIPO Francis Gurry naredil krajši video nagovor o pomembnosti dogovora. Posnetek objavljamo v izvirniku, torej v angleščini.

Deli: