Vir: Ta moja tolpa (That Gang of Mine), 1940, režija Joseph H. Lewis

Na občnem zboru izbrali novo vodstvo DSI

Občni zbor Društva slovenskih avdiovizualnih igralcev (DSI) je pred dnevi za dveletni mandat izvolil novo vodstvo društva. Predsednik DSI je postal Jurij Drevenšek, ki bo po novem vodil tudi upravni odbor DSI. Upravni odbor bodo v prihodnjih dveh letih sestavljali še Maja Sever (podpredsednica), Rosana Hribar (predsednica Sekcije plesnih ustvarjalcev), Lina Akif, Mojca Fatur, Urban Kuntarič in Vito Weis. Nadzorni svet društva bo vodil Rok Kunaver, v njem pa bosta sedela še Sebastian Cavazza in Nika Rozman.

Spremenila se je tudi sestava častnega razsodišča DSI, v katerem so po novem Branko Završan (predsednik), Darja Reichman in Vesna Kuzmić. Nadomestni članici častnega razsodišča sta Nina Valič in Nina Ivanišin.

Osnovni namen društva je spodbujanje članov k samostojnemu, svobodnemu in ustvarjalnemu delovanju v ugodnih pogojih, razvijanje odgovornega odnosa članov do poklica igralca v avdiovizualnih delih ter vzpodbujanje poglobljenega spoznavanja dela slovenskih kot tudi tujih igralcev. Glavno dejavnost DSI pa še naprej predstavlja ustvarjanje in izboljševanje pogojev za delovanje slovenskih igralcev na vseh področjih, ki so kakorkoli povezana s filmskim in avdiovizualnim ustvarjanjem.

Deli: