Vir: Ella Cinders, 1926, režija Alfred E. Green

Evropski sistem nadomestil z naslova zasebnega kopiranja znova na udaru

Spoštovane članice, spoštovani člani.

Nekateri največji svetovni proizvajalci potrošniškega blaga in elektronike agresivno nagovarjajo in napadajo
višegrajske države, da se odpovejo sistemu zbiranja nadomestil z naslova zasebnega kopiranja. Če bi to
podjetjem, kot so Apple, Huawei, LG, Samsung, v višegrajski četverici uspelo, bi to močno zamajalo sistem
nadomestil z naslova zasebnega kopiranja v EU, so prepričani v evropskih krovnih organizacijah avtorjev,
izvajalcev, izdajateljev in kreativnih delavcev. Omenjene organizacije zato v odprtem pismu pozivajo vlade
višegrajskih držav in celotne EU, da se uprejo tem poskusom in zaščitijo evropske ustvarjalce. V nekaterih
državah, kot je to primer v Sloveniji za izvajalce in filmske producente, so nadomestila z naslova zasebnega
kopiranja edini neposredni vir upravičenja.

V digitalni dobi, ko imamo vsak dan več novih naprav z vse bolj zmogljivimi pomnilniki (npr. mobilni
telefoni, tablice, oblaki, USB ključki, osebni in prenosni računalniki, ipd.), sistem dajatev za zasebno
kopiranje pridobiva na pomenu. Vendar največji proizvajalci elektronske opreme, med njimi ni enega
podjetja iz Evrope, na razne načine poskušajo sabotirati evropski sistem.

Med drugimi so ustanovili platformo Digital Europe, ki na različne načine zagovarja odpravo sistema
nadomestil, trenutno z aktivacijo “civilne družbe” na Češkem, Poljskem, Slovaškem in na Madžarskem.
Digital Europe in njihovi “podaljški” zdaj tam objavljajo tudi novice, da bi odprava sistema nadomestil
pocenila mobilne telefone oz. druge naprave s pomnilniki, za kar pa ni nobene osnove. Cene izdelkov bi
lahko proizvajalci znižali neodvisno od nadomestila, poudarjajo v krovnih organizacijah, med katerimi je
tudi Mednarodna zveza igralcev (FIA).

Kot so zapisali, je varovanje avtorskih pravic v EU v primerjavi z nekaterimi drugimi deli sveta dobro
urejeno, tudi zaradi sistema zbiranja nadomestil za zasebno kopiranje. Sistem temelji na principu, da je
uporabnikom kopiranje za zasebno rabo v nepiratskih količinah dovoljeno, imetniki pravic pa imajo pravico
do pravičnega nadomestila. Nadomestilo plačajo proizvajalci opreme.

V Društvu slovenskih avdiovizualnih igralcev (DSI) podpiramo napore krovnih evropskih združenj za
ohranitev obstoječega sistema nadomestila z naslova zasebnega kopiranja. Prednosti trajnostno naravnanega
in urejenega sistema se slovenski igralci še kako zavedamo, saj smo do njega prišli po desetih letih začasnih
dovoljenj, ki niso prinesla želenih učinkov. Z lansko podelitvijo trajnega dovoljenja društvu Kopriva pa smo
končno dobili tudi pravico do nadomestila, ki je za igralce edini neposredni vir upravičenja in toliko bolj
pomemben prihodek, ker je omenjena pravica neodtujljiva in pomeni tudi dedni naslov.

V Sloveniji smo se tako s pridobitvijo pravice do nadomestila približali osnovnim ciljem, ki so dogovorjena
in zapisana v civiliziranem svetu, in sicer, da so nadomestila iz avtorskih pravic urejena in da dosegajo svoj
namen. Ta namen pa je spodbujanje kreativnega dela. Vsakršna sprememba obstoječe ureditve bi pomenila
velik korak nazaj pri zagotavljanju pravic evropski kreativnosti in katastrofalen finančni udarec ustvarjalcem,
ki se zaradi posledic pandemije covid-19 že tako težko preživljajo.

Deli: