Vir: Peklenski kotel (Le Chaudron infernal), 1903, režija Georges Méliès

Časovnica onemogočanja slovenskega filma

Spoštovane kolegice, spoštovani kolegi,

posredujemo vam zelo pomembno pošto Društva slovenskih režiserjev, ki se seveda tiče celotnega slovenskega filmskega sektorja. Dokument s celotno kronologijo je na voljo v tej prilogi.

……………………………

Spoštovane kolegice, spoštovani kolegi, drage filmarke in filmarji,

medijem smo danes, 27. novembra 2020, posredovali zbir informacij v zvezi z zastojem izplačil v produktivni kinematografiji, kot smo mu sledili in se odzivali nanj v strokovnih združenjih znotraj Zveze (in od 7. 10. še v okviru Filmske iniciative).

Da lahko eventualno sprožimo postopke proti državi, moramo najprej uporabiti vse zakonite poti, ki so nam na voljo. Po našem mnenju nam jih ni ostalo več prav veliko, brez dvoma pa ne bomo odnehali.

Pri tem – da nadaljujemo, dokler država ne izpolni svojih obveznosti do nas kot državljanov in delavcev – vas prosimo za pomoč: da to prilogo, kakor tudi objave na družbenih medijih (Facebooku društev in Filmske iniciative, twitterju in Instagramu …) redno, sproti in množično delite, retvitate, šerate … da bodo informacije prišle tudi do ljudi zunaj zaprtega kroga filmarjev.
In da filmska krajina v prihodnosti sploh še bo – za gledalce in za ustvarjalce.

Zahvaljujemo se vam za vse že posredovane predloge in ideje ter za aktivno pridruževanje Filmski iniciativi – če je kdo izmed vas še pripravljen prispevati z delom in časom, je seveda nadvse dobrodošel!

Z lepimi pozdravi in #zaslofilm!

DSR

……………………………

Spoštovane predstavnice in predstavniki medijev,

brez dvoma ste že dobro seznanjeni z več kot šestmesečno blokado slovenske filmske produkcije.

Vlada RS je financiranje filmskih projektov potrdila nazadnje 21. aprila letos, od 12. maja do danes pa na potrditev na vladni seji čaka že 33 projektov! Nekateri od njih so obstali sredi produkcije, drugi so dokončani, nekaj pa jih je bilo že prikazanih in so na mednarodnih festivalih poželi nagrade in priznanja! Združuje jih to, da je bilo delo pri vseh opravljeno, izplačilo za delo pa (še) ne.

Zakonodaja pravi:
Slovenski filmski center, javna agencija (SFC), ki je posredni proračunski porabnik, filmske projekte financira z razpisi.
Ustanovitelj SFC je Republika Slovenija.
Ustanoviteljske pravice izvršuje Vlada RS.
Vlada RS preko Ministrstva za kulturo iz državnega proračuna zagotavlja financiranje.
Republika Slovenija torej subsidiarno odgovarja za obveznosti javne agencije.

Zakaj torej RS ne izpolnjuje svojih obveznosti? Od 12. maja do danes je bilo 113 vladnih sej, na katerih bi lahko obravnavali in potrdili programe.

Zakaj na vprašanja stroke, poslancev, medijev … ni mogoče dobiti konkretnih odgovorov o razlogih za več kot šestmesečni zastoj panoge?

V prilogi smo zbrali kronologijo (res je obsežna, je pa urejena tako, da lahko preberete manj ali več, skladno s tem, s katerimi informacijami ste že seznanjeni).

Prosimo vas za pomoč. Mogoče se bo vam posrečilo pridobiti konkreten odgovor, zakaj RS ne izpolnjuje svojih z ustavo in zakoni določenih obveznosti in kako dolgo bo še kršila temeljne postulate vladavine prava ter teptala osnovne pravice svojih državljanov.

Ob tej priložnosti se vam zahvaljujemo za dosedanje spremljanje in poročanje o problematiki, ki zadobiva čedalje bolj zaskrbljujoče razsežnosti.

S prijaznimi pozdravi,

Društvo slovenskih režiserjev

Deli: