Uradni poziv DSI – samozaposleni v kulturi

Spoštovane in spoštovani,

v Društvu slovenskih avdiovizualnih igralcev – Društvu DSI z zaskrbljenostjo opazujemo, kako koronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19) vpliva na življenje v državi in svetu in ob tej priložnosti vsem obolelim najprej želimo čim hitrejše okrevanje. A prisotnost virusa prinaša tudi drugo realnost. Na nas se obračajo številni naši člani, ki nimajo redne oblike zaposlitve (samostojni podjetniki, samozaposleni v kulturi) in nas opozarjajo, da imajo zaradi prekinitve dela (prepoved vseh javnih dogodkov, snemanj in drugih javnih prireditev) izpad celotnega dohodka. Zavedamo se, da situacija ni enostavna, zato v Društvu DSI, ki do tega trenutka združuje 220 članov, hkrati pa zastopa interese vseh filmskih igralcev, podpiramo vsa prizadevanja vseh društev, zvez, zbornic, iniciativ in posameznikov, ki se trudijo in v teh časih opozarjajo na nevzdržne razmere, ki bodo nastopile za najbolj ranljiv del delovno sposobne in aktivne populacije – samozaposlene v kulturi, s.p.-jevce in vse prekarne delavce. Pozivamo vse pristojne institucije (predsednika Republike Slovenije, Vlado Republike Slovenije, Državni zbor in Državni svet), naj v čim krajšem roku dejavno pristopijo k reševanju problema in izboljšanju položaja. Prekarni delavci in samozaposleni delavci v kulturi, ki bodo po zdajšnjih vladnih predlogih potencialno najbolj prizadeta skupina, prav tako plačujejo vse prispevke in dajatve, ki jih nalaga zakon, zato je nedopustno, da jih v tem času država potisne z dežja pod kap. Prekarni delavci so bili, kar se tiče “košarice pravic”, že do sedaj potisnjeni na rob, in kot kulturna družba ne smemo dopustiti, da z našimi najšibkejšimi ravnamo najbolj oholo. Moč družbe se meri v tem, kako poskrbi za svoj najbolj ranljivi del.

Ob tej priložnosti bi radi opozorili, da so druge države (Avstrija, Nemčija, Francija, Italija, Hrvaška, Portugalska, Kanada, Singapur) sprejele niz ukrepov, ki bodo zaščitili samozaposlene in prekarne delavce. Hkrati so prav posebno pozornost namenile kulturnemu sektorju, ker se zavedajo, da je kultura zelo pomembna tudi na gospodarskem področju in se njeni vplivi še kako lahko merijo tudi v monetarnem smislu.

Pozivamo vas, da še enkrat premislite in ukrepate trajnostno in premišljeno ter na prvo mesto postavite človeka. Brez humanosti in empatije ne bomo napredovali ne kot družba ne kot posamezniki. Želimo si, da s svojimi dejanji v javnost pošljete ravno nasprotno sporočilo, kot se ga trudite poslati zdaj – torej ne “vsak sam, vsak po svoje, najprej pa naši“, temveč “v tem smo skupaj“.

S spoštovanjem in upanjem na modre odločitve vas lepo pozdravljamo.

Društvo avdiovizualnih igralcev – Društvo DSI

Deli: