Vir: Stvor z drugega sveta (The Thing from Another World), 1951, režija Christian Nyby

Tara O’Dowd in urjenje netipičnih delavcev

DSI in ZDUS sta člana Mednarodne zveze igralcev (FIA), ki z znanjem, izkušnjami in solidarnostjo pomaga svojim članom – izvajalcem po vsem svetu. Tudi nam so prijazno ponudili pomoč.

V petek, 12., in soboto, 13. novembra, smo s podporo EU v Ljubljani gostili trenerko Taro O’Dowd. Pod naslovom Uriti netipične delavce! (Training Atypical Workers!) je Tara člane DSI, ZDUS in Sindikata Glosa izobraževala, kako načrtovati akcije in delovne skupine (#znamiseneha), kako biti v stiku s člani, prisluhniti njihovim predlogom in izpostavljenim temam, predvsem pa, kako pomagati ”netipičnim” delavcem – samozaposlenim v kulturi. Delavnica je del obširnega projekta FIA, ki se je tik pred izbruhom pandemije zaključil v Dublinu. ZDUS je v projektu sodeloval že lani, sedaj so projekt razširili, da bi dosegel čim več ljudi in povezanih skupin. Hvala udeleženim in Tari O’Dowd!

Deli: