Predlog spremembe zakona in pomembne razprave

Spoštovani člani DSI,

Naše društvo ima spet polne roke dela. V letu 2020 lahko pričakujemo pričetek javnih razprav o

a) Direktivi o pravicah na enotnem digitalnem trgu (skrajšano DSM),

b) Direktivi o določitvi pravil glede izvrševanja avtorske in sorodnih pravic, ki se uporabljajo za določene spletne prenose radiodifuznih organizacij in retransmisije televizijskih ter radijskih programov, in spremembi Direktive Sveta 93/83/EGS82 (skrajšano SatCab).
V naš pravni red jih moramo prenesti najpozneje do 7. junija 2021.

Še pred tem pa lahko pričakujemo obravnavo

c) Direktive o avdiovizualnih medijskih storitvah (skrajšano AVMS).
V naš pravni red jo moramo prenesti do 19. septembra letos.

Da nastopimo kot kredibilni sogovorniki pri spremembi zakona, je upravni odbor Društva DSI včeraj ministru za gospodarski razvoj in tehnologijo ter direktorju Urada za intelektualno lastnino poslal strukturiran predlog, ki ga pripenjamo spodaj. O njem smo obvestili tudi medije.

Implementacija 18. člena DIREKTIVE (EU) 2019/790
o avtorski in sorodnih pravicah na enotnem digitalnem trgu, predlog DSI

Deli: