Poziv AIPA za dodelitev sredstev iz socialnega sklada

Spoštovani člani DSI,

obveščamo vas, da je AIPA k.o. objavila poziv za sredstva iz socialnega sklada, za katera lahko kandidirajo člani AIPA s stalnim prebivališčem v RS.

Po pozivu za dodelitev sredstev is socialnega sklada so sredstva namenjena:

– upokojenim članom;

– članom, ki imajo mladoletne otroke in so prejemniki otroškega dodatka;

– samozaposlenim članom (vpisanim v razvid samozaposlenih in samostojnim podjetnikom za polni delovni čas).

 

Rok za oddajo vlog na predpisanih obrazcih je ponedeljek, 30. 9. 2019. Besedilo poziva in predpisane obrazce najdete na spletni strani AIPA na tej povezavi.

Za informacije in pomoč so vam na voljo na info@aipa.si in na telefonski številki +386 1 755 62 19, osebno pa se lahko zglasite ob uradnih urah vsak torek od 10. do 12. ure in četrtek od 13. do 15. ure oz. po predhodnem dogovoru na Dvorakovi ulici 5 v Ljubljani. Sicer je poziv enostaven, obrazci preprosti, priloge pa nezahtevne.

Poziva za izobraževalni in kulturnoumetniški sklad bosta predvidoma objavljena kasneje.

Deli: