Vir: Afrika kriči (Africa Screams), 1949, režija Charles Barton

Podpora Radiu Ars

V znak podpore v celoti objavljamo javno pismo kolegic in kolegov 3. programa Radia Slovenija – Programa Ars ob napovedanih drakonskih finančnih rezih, ki bodo silovito prizadeli kulturno-umetniško delo v celotni državi.


Spoštovani predsednik Uprave RTV Slovenija Zvezdan Martič, spoštovani člani Uprave,

spoštovani predsednik Sveta RTV Slovenija Goran Forbici, spoštovani članice in člani Sveta,

spoštovana ministrica za kulturo dr. Asta Vrečko,

spoštovana predsednica parlamentarnega odbora za kulturo Sara Žibrat,

spoštovana predsednica Nacionalnega sveta za kulturo Uršula Cetinski,

spoštovani predstavnice in predstavniki kulturne javnosti.

V letu, ki je pred nami, nam grozi največji finančni rez Programa Ars v njegovi zgodovini. Gre za posledico slabega finančnega stanja RTV Slovenija, ta pa bo, ob vseh nižanjih variabilnih sredstev v zadnjih letih, tako resno ogrozila delo, ki ga opravljamo, da smo vas prisiljeni o tem obvestiti.

RTV Slovenija je ena najpomembnejših kulturnih institucij v Sloveniji, njen vitalni del je Program Ars, kulturno-umetniški program Radia Slovenija, ki je unikum v našem prostoru in pomembno prepleten z literarnim, glasbenim, filmskim in dramskim ustvarjanjem v državi, tudi producent in ustvarjalec radijskih iger, koncertov in literarnih oddaj. V eter posreduje pogovore, okrogle mize o umetnosti, znanosti, humanistiki in je tudi domicil Uredništva za religije in verstva.

Z napovedanimi finančnimi rezi bomo v prihodnjem letu prisiljeni:

– za 40% zmanjšati produkcijo radijskih iger različnih zvrsti in dolžin, za odrasle in otroke, kar je na meji samoukinitve umetniške zvrsti, katere skrbniki smo,

– bistveno zmanjšati sodelovanje s številnimi festivali in kulturnimi institucijami,

– za nekaj mesecev prekiniti prenose bogoslužja,

– za 40 % reducirati literarni program, ki je eden stebrov Arsa,

– omejiti literarno, gledališko, filmsko, glasbeno kritiko, kar pomeni, da bodo mnogi avtorji in kolektivi ostali brez strokovnih refleksij,

– za 40% zmanjšati obseg snemanj resne in jazzovske glasbe za lasten arhiv, iz katerega nastaja program,

– za 40% zmanjšati lastno glasbeno produkcijo v uveljavljenih kuriranih glasbenih ciklih.

Variabilna sredstva Programa Ars, ki jim grozi tako obsežna krčitev, so namreč večinoma namenjena honorarjem zunanjih ustvarjalcev – pesnikom, pisateljem, dramatikom, prevajalcem, igralcem, kritikom, skladateljem, glasbenim poustvarjalcem, esejistom, strokovnim sodelavcem ter plačilu avtorske in sorodnih pravic in članarine v EBU-ju, od koder črpamo velik del glasbenega programa in vanj tudi posredujemo slovensko ustvarjanje.

Ker smo tudi skrbniki glasbenega arhiva na področju resne in jazzovske glasbe, opozarjamo, da bodo v prihodnosti v njem umanjkala mnoga pomembna domača glasbena dela, njihove praizvedbe ali poustvaritve.

Spoštovana Uprava, spoštovani svetnice in svetniki, prosimo vas, da pred sprejetjem Programsko-produkcijskega načrta za leto 2024 resno premislite o naših opozorilih in da programu zagotovite minimalna osnovna sredstva za nemoteno delovanje in uresničevanje poslanstva.

Spoštovani, prosimo vas za podporo.

S spoštovanjem!

Ingrid Kovač Brus

odgovorna urednica Programa Ars

Maja Žvokelj

urednica Uredništva za kulturo

dr. Tomaž Gerden

urednik Uredništva za religije in verstva

Alen Jelen

urednik Uredništva igranega programa

Gregor Pirš

urednik Uredništva za resno glasbo

v Ljubljani, 15. decembra 2023


   

Deli: