Vir: Onkraj jutrišnjega dne (Beyond Tomorrow), 1940, režija Albert Edward Sutherland

Pismo zahvale ter pomembni uradni premiki

Spoštovani člani, spoštovane članice!

Drage kolegice, dragi kolegi!

Kot ste verjetno že zasledili, je Državni zbor Republike Slovenije 29. 9. 2022 v slovensko zakonodajo implementiral evropski direktivi in potrdil spremembe zakonov ZASP in ZKUASP, kar za igralce v Sloveniji pomeni velikanski premik na področju uveljavljanja pravic za avdiovizualne izvajalce. S tem dejanjem bodo igralci v Sloveniji odslej upravičeni do nadomestila iz naslova izvajalskih pravic za vse vrste uporab avdiovizualnega dela, med drugim tudi na spletu! Slovenski igralci smo se po pravicah končno izenačili s kolegi igralci v tujini.

V društvu se zahvaljujemo poslancem za to priznanje pravic, a se hkrati zavedamo, da se ta premik ni zgodil sam od sebe, ampak je posledica trdega dela društva od nastanka do danes. Delovne skupine so neprestano vstopale v stik s poslanci, poslanskimi skupinami, političnimi strankami ter uradi in ministrstvi, da so jih prepričevale in jim dokazovale smotrnost in potrebo po novi ureditvi statusa pravic.

Zato se ob tej priložnosti društvo DSI neizmerno zahvaljuje vsem članicam in članom, ki so s svojim prostovoljnim delom in angažmajem ogromno prispevali pri spremembi in dokončni uveljavitvi pravic za igralce, ki veljajo od zdaj naprej.

Najprej se za trud in vztrajnost želimo zahvaliti Sebastianu Cavazzi, Saši Tabakoviću, Branku Završanu, Roku Kunavru in Juriju Drevenšku, ki so se zavzeto in nesebično angažirali ter se z velikim potrpljenjem lotili trenja birokratskih orehov in ovir, ko so odločevalcem znova in znova pojasnjevali nujnost premikov na področju pravic.

Nezanemarljiv delež so prispevali tudi Nina Valič, Nina Ivanič, Ivo Ban, Polona Juh, Lina Akif, Nika Rozman, Ludvik Bagari, Katarina Čas, Maja Sever, Rosana Hribar – vaši nasveti, pomoč, spodbude in hitra odzivnost so predstavljali ogromno podporo in dajali dodatno energijo.

Ob tej priložnosti naj se zahvalimo še AIPA k.o. ter njenemu direktorju Gregorju Štiberniku in vsem zaposlenim na AIPA k.o., ki so nam vedno z dobro voljo in potrpljenjem svetovali in pojasnjevali pravne akte.

Zahvaliti se želimo tudi vsem društvom v ZDSFU, ki so nas podpirala v našem boju in prizadevanjih.

Še enkrat … hvala vsem!

Ob koncu naj poudarimo, da s tem naših bojev za pravično prihodnost seveda ni konec, še vedno bomo vztrajni, tečni, ko je to treba biti in predvsem angažirani na področju za pravice igralcev in uveljavljanju poštenih pogojev dela in primernega plačila. Predvsem želimo poudariti, da se je s tem premikom naš boj šele začel. Od odgovornih v naši državi zato upravičeno pričakujemo, da bodo čim hitreje podelili dovoljenja za zbiranje nadomestil, da bomo od novo pridobljene pravice lahko uveljavljali tudi v praksi in ne samo na papirju.

Naj vas ob tej priložnosti še enkrat povabimo, da se nam pri nadaljnjih dejavnostih aktivno pridružite, skupaj smo namreč močnejši. Navsezadnje smo dokazali, da so spremembe dosegljive, možne in na dosegu roke!

Hvala za vašo podporo in zaupanje,

Vaše društvo DSI

Deli: