Vir: D.O.A., 1950, režija Rudolph Maté

Odprto pismo Tanji Fajon

V DSI smo podprli odprto pismo umetnikov in kulturnikov slovenski Ministrici za zunanje zadeve, Tanji Fajon, ki ga spodaj objavljamo v celoti, skupaj s povezavo za njegov podpis.

———————

Odprto pismo umetnikov in kulturnikov ministrici Tanji Fajon

(za podpis pisma sledite povezavi: https://shorturl.at/uITY4 )

Že mesece smo priča enemu izmed najhujših primerov kršenja človekovih pravic v novejši zgodovini, poboju več tisoč civilistov, predvsem žensk in otrok, ter prisilnemu in načrtovanemu etničnemu čiščenju milijonov ljudi v Gazi. Dolžnost vsakega posameznika je, da se na takšno trpljenje odzove, a to v prvi vrsti velja za nas, zaposlene v kulturi, ki imamo po naravi svojega dela večjo prepoznavnost v javnosti, kar prinaša dodatno odgovornost.

Združeni zahtevamo, da predstavniki, ki smo jih izvolili, vztrajajo pri spoštovanju mednarodnega prava in storijo vse, kar je v njihovi moči, da se genocid nad palestinskim ljudstvom čim prej zaustavi!

Prav zato se spodaj podpisani umetniki in kulturni delavci pridružujemo Gibanju za pravice Palestincev v njihovem pozivu ministrici za zunanje in evropske zadeve Tanji Fajon, da se Slovenija nemudoma pridruži tožbi Republike Južne Afrike proti Izraelu, vloženi pred Meddržavnim sodiščem.

Besedilo pisma ministrici Fajon prilagamo v celoti:

Spoštovana ministrica Tanja Fajon,

Republika Južna Afrika je 29. decembra 2023 na Meddržavnem sodišču v Haagu vložila tožbo proti Izraelu na podlagi Konvencije o preprečevanju in kaznovanju zločina genocida. Pišemo vam s pozivom, naj se Slovenija nemudoma pridruži tožbi kot intervenientka na podlagi 63. člena Statuta Meddržavnega sodišča.

Slovenija je s 1. januarjem nastopila mandat nestalne članice Varnostnega sveta Združenih narodov. Med prednostna tematska področja delovanja Republike Slovenije ste uvrstili preprečevanje konfliktov in zaščito prebivalstva v oboroženih spopadih.

Državni sekretar Marko Štucin je na 22. zasedanju Skupščine držav pogodbenic Rimskega statuta Mednarodnega kazenskega sodišča dejal, da je »katerokoli hudodelstvo nesprejemljivo in trpljenje vsake žrtve nedopustno« ter da mora biti to vodilo ne le Mednarodnemu kazenskemu sodišču, ampak tudi državam – »da bodo lahko enako obravnavane vse situacije, vključno s Palestino in Ukrajino«.

Genocid je najhujše mednarodno hudodelstvo, in strokovnjaki že več mesecev opozarjajo, da smo v Gazi priče izvrševanju prav tega hudodelstva, za katerega se je tudi Republika Slovenija zaobljubila, da ga ne bo dopustila nikoli več.

24. novembra 2022 se je Republika Slovenija kot intervenientka pridružila tožbi zoper Rusko federacijo na podlagi Konvencije o preprečevanju in kaznovanju zločina genocida. Glede na napovedano pokončno, dosledno in nediskriminatorno zavzemanje Slovenije za mir in spoštovanje mednarodnega prava, vas pozivamo, da se Republika Slovenija v najkrajšem možnem času pridruži Republiki Južni Afriki v delovanju in ukrepanju pred Meddržavnim sodiščem, s ciljem preprečitve genocida.

Oktobra 2023 ste na okrogli mizi o slovenskem članstvu v Varnostnem svetu ZN dejali, da bomo »morali […] biti samozavestni in dosledni tudi takrat, ko bo to težko, in zagovarjati tisto, za kar bomo verjeli, da je prav. Upam, da bomo izpolnili pričakovanja vseh, ki so nas podprli.«

Z vidika nepristranskega ukrepanja in podpore prizadevanjem za zagotovitev spoštovanja mednarodnega prava pričakujemo intervencijo in aktivno vlogo Slovenije v tožbi Republike Južne Afrike pred Meddržavnim sodiščem.

Deli: