NUJNO PREBERI: Odziv društva DSI na poskus sprememb plačilnih pogojev

Naslednje besedilo objavljamo, ker se na društvo DSI v zadnjem času obrača vse več naših članov v zvezi s pogodbami s producenti.

Kot že veste, je Državni zbor leta 2022 igralcem priznal poplačilne pravice iz naslova nadomestil v primeru uporabe avdiovizualnih del. Te pravice so neodtujljive in predstavljajo pravično nadomestilo za uporabo (npr. predvajanje) vaših izvedb v AV delih, nadomestilo pa plačuje končni uporabnik (npr. televizije, lokali in kinematografi), ne pa filmski producent.

Zato pri dogovorih s produkcijskimi hišami naša uzakonjena pravica ne sme biti razumljena kot izgovor za ponujeno nižje plačilo. Svetujemo vam, da takih pogodb ne podpišete. Producent vam plača za vaše delo na setu ter za prenos izključnih pravic, da lahko končano delo pozneje distribuira. Nadomestil iz naslova uporabe že končanega AV dela, ki jih bodo plačali končni uporabniki, pa vam producent ne more ponuditi. Ta nadomestila boste dobili plačana neglede na pogodbo. Kot že rečeno, jih bodo plačevali uporabniki, zbirala in delila pa AIPA.

Ponovno navajamo, da honorar za vašo vlogo v filmu ali seriji predstavlja plačilo za vaše delo, za vaš čas, za vaš angažma na setu ter za prenos izključnih materialnih pravic, vse to pa mora biti primerno ovrednoteno in ustrezno navedeno v pogodbi s producentom.

Nadomestila iz naslova poplačilnih pravic na vaših izvedbah v AV delih pa predstavljajo nadomestila za predvajanje, prikazovanje vaših del in se ne urejajo s pogodbo s producentom kateregakoli posnetega AV dela. Zato nadomestila iz naslova pravic iz uporabe AV del ne morejo nadomeščati ali dopolnjevati druga plačila za vaše delo, ko snemate npr. film ali serijo. Zakonsko določena poplačilna nadomestila za uporabo vaših izvedb v AV delih torej niso odvisna od podpisane pogodbe s producentom niti ne morejo biti del pogodbe.

Svetujemo vam, da pogodb, v katerih pristajate na nižji honorar v zameno za poplačilne pravice, ki vam tako ali tako pripadajo po zakonu, ne podpisujete. Primarna naloga producenta je, da zagotovi sredstva za snemanje.

Društvo DSI bo vsekakor pozvalo producente, da s tovrstnimi praksami prekinejo ter da vam za opravljeno delo na setu in prenos izključnih materialnih pravic ponudijo pravično plačilo.

To temo bomo ustrezno naslovili tudi na sestankih ZDSFU – vse z namenom, da se ognemo poskusom nižanja cen naših storitev.

Za vse odgovore in dileme glede nadomestil in pravic, ki vam pripadajo, se vedno lahko obrnete na Društvo DSI ali na AIPA, ki v imenu igralcev zbira in deli nadomestila za uporabo vaših izvedb v AV delih.

Deli: