Recent News

Blog Classic (Without Sidebar)

Prvi izsledki ankete #znamiseneha

Spoštovane kolegice, spoštovani kolegi! Hvala, da ste se v tako velikem številu odzvali na anketo o spolnem nadlegovanju. Odgovore smo dobili prav iz vseh sektorjev umetniške produkcije. Številke niso spodbudne: od približno 350 anketiranih jih ima več kot 60% izkušnjo s spolnim nadlegovanjem, skoraj 70% pa je bilo takemu nadlegovanju priča. Dejstvo, da je več kot 40% vprašanih v preteklosti povzročilo nelagodje ...

Pomembne novice / DSI postal društvo v javnem interesu

a) Pred nekaj dnevi je DSI dobil status društva v javnem interesu, kar je velika in pomembna pridobitev za vsa področja našega delovanja! b) Društvo DSI se skupaj z ZDUS (Združenjem dramskih umetnikov Slovenije) dejavno ukvarja z akcijo #znamiseneha. Člani so sestavili delovno skupino, ki je pripravila spletno podstran z informacijami: https://drustvodsi.si/znamiseneha/ Skupina je sestavila anketo o spolnem nadlegovanju v uprizoritvenih umetnostih ...

Tara O’Dowd in urjenje netipičnih delavcev

DSI in ZDUS sta člana Mednarodne zveze igralcev (FIA), ki z znanjem, izkušnjami in solidarnostjo pomaga svojim članom – izvajalcem po vsem svetu. Tudi nam so prijazno ponudili pomoč. V petek, 12., in soboto, 13. novembra, smo s podporo EU v Ljubljani gostili trenerko Taro O’Dowd. Pod naslovom Uriti netipične delavce! (Training Atypical Workers!) je Tara člane DSI, ZDUS in Sindikata ...

Decembrske delavnice za samozaposlene

Obveščamo vas o decembrskem paketu delavnic za samozaposlene. Delavnici sta namenjeni samozaposlenim ustvarjalkam/ustvarjalcem, pa tudi tistim, ki se na ta status pripravljajo. 1. Samozaposleni ustvarjalci in izdajanje računov (14. 12. 2021 od 10.00 – 12.00) 2. Samozaposleni ustvarjalci in nadomestila (14. 12. 2021 od 12.30 – 14.30) Kotizacija za eno delavnico znaša 17 EUR, skupna kotizacija za dve delavnici pa 30 EUR. Prijave sprejemajo do ...