O članstvu

Kdo lahko postane član

Član društva DSI lahko postane vsak polnoletni državljan Republike Slovenije, ki se poklicno ukvarja z igro v avdiovizualnih delih, ki sprejme statut in izjavi, da bo deloval v skladu z njim in drugimi pravili društva, ter v ta namen upravnemu odboru poda pisno pristopno vlogo in in plača članarino. Član društva DSI lahko postane pod enakimi pogoji tudi tuj državljan, ki ustvarja v slovenskem jeziku ali v jeziku manjšin. Članstvo v društvu DSI je prostovoljno.

Kandidat za včlanitev mora upravnemu odboru DSI predložiti pisno vlogo, ki poleg izpolnjene izjave obsega tudi dokazila k pogojem, ki jih po statutu društva DSI zahteva njegov 9. člen.

Pravice članov so:

 • da volijo in so izvoljeni v organe društva,
 • da sodelujejo pri delu  in odločanju v organih društva,
 • da uporabljajo skupne dosežke in rezultate delovanja društva pri svojem delu,
 • da uresničujejo svoje osebne interese na področju delovanja društva,
 • da sodelujejo pri izdelavi programa društva in so seznanjeni s poslovanjem društva ter njegovim finančno-materialnim poslovanjem,
 • da sprejmejo nagrade in pohvale za delo v društvu ter za dosežene uspehe.

Dolžnosti članov so:

 •  da spoštujejo statut, druge akte ter sklepe organov društva,
 • da sooblikujejo in uresničujejo cilje in naloge društva,
 • da ob izvolitvi delujejo v organih društva,
 • da aktivno sodelujejo in s svojim delom prispevajo k uresničevanju ciljev in nalog društva,
 • da redno plačujejo članarino,
 • da dajejo društvu informacije, ki so potrebne za izvajanje skupnih dogovorjenih nalog,
 • da predlagajo nagrade in priznanja katerega koli organa društva,
 • da prenašajo izkušnje in znanje na mlajše člane društva,
 • da varujejo ugled društva.
Pravice članov

Pravice članov so:

 • da volijo in so izvoljeni v organe društva,
 • da sodelujejo pri delu  in odločanju v organih društva,
 • da uporabljajo skupne dosežke in rezultate delovanja društva pri svojem delu,
 • da uresničujejo svoje osebne interese na področju delovanja društva,
 • da sodelujejo pri izdelavi programa društva in so seznanjeni s poslovanjem društva ter njegovim finančno-materialnim poslovanjem,
 • da sprejmejo nagrade in pohvale za delo v društvu ter za dosežene uspehe.
Dolžnosti članov

Dolžnosti članov so:

 •  da spoštujejo statut, druge akte ter sklepe organov društva,
 • da sooblikujejo in uresničujejo cilje in naloge društva,
 • da ob izvolitvi delujejo v organih društva,
 • da aktivno sodelujejo in s svojim delom prispevajo k uresničevanju ciljev in nalog društva,
 • da redno plačujejo članarino,
 • da dajejo društvu informacije, ki so potrebne za izvajanje skupnih dogovorjenih nalog,
 • da predlagajo nagrade in priznanja katerega koli organa društva,
 • da prenašajo izkušnje in znanje na mlajše člane društva,
 • da varujejo ugled društva.
Članarina
20/ Enkratna članarina ob vstopu
 • Članarino je potrebno plačati najkasneje 30 dni
 • po obvestilu, da je prosilec sprejet v društvo.
Postani član