Kaj je spolno nadlegovanje?

Spolno nadlegovanje je izraz, ki označuje različne ponavljajoče se oblike neželene verbalne in fizične pozornosti s spolno vsebino, kot so neželeno namigovanje na spolnost, prepričevanje v spolne dejavnosti, zahteve za spolne usluge, in vse ostale verbalne ali fizične oblike nadlegovanja s spolno vsebino. 

Spolno nadlegovanje je vsaj toliko kot s spolnostjo povezano z zlorabo moči, ki jo ima posameznik nad drugim posameznikom (ali skupina nad skupino), zato ne preseneča, da se pogosto pojavlja v situacijah, kjer sta storilec in žrtev v izrazito neenakem položaju (denimo v izobraževalnem procesu ali na delovnem mestu), oziroma v okoljih, ki imajo visoko toleranco do neenakopravnosti in objektivizacije posameznih skupin prebivalstva. 

Spolno nadlegovanje ni nujno povezano le s spolnim vedenjem ali usmerjeno na določeno osebo, saj lahko vključuje tudi javno izrečene negativne komentarje ali »šale« o ženskah (ali moških) kot družbeni skupini. Na videz nedolžne oblike vedenja, ki ga okolje ne priznava kot spolno nadlegovanje (»Ne bodi no tako resna«, »A res ne razumeš nobene šale?«, »Pa saj te ni posilil.«) ustvarjajo ozračje, v katerem se žrtve tovrstnih duhovičenj počutijo stisnjene v kot, pozneje pa težje postavijo po robu morebitnim spolnim napadom, ker se pogosto krivijo, »da so dovolile, da je šlo tako daleč«.

Naše delo zahteva določeno vrsto intimnosti, zato je še posebej pomembno, da prepoznamo ne samo hujše, ampak tudi subtilnejše oblike nadlegovanja, se od njih ogradimo, nanje opozarjamo in – če jih prepoznamo pri sebi – z njimi takoj prenehamo. 

Spolno nadlegovanje na prvem mestu ogroža dostojanstvo žrtve, prizadene njena čustva in osebnost, vendar se lahko v primeru stopnjevanja nasilništva sprevrže tudi v spolni napad.

To, da smo bili skozi generacije vajeni, da je to normalno vedenje, ne sme biti izgovor. Atmosfera strahu in prisile nam škodujeta kot ljudem in kot umetnikom.

 • neželeno osvajanje in ponavljajoče se vabljenje na druženje ali zmenke,
 • namigovanje in pripombe na spolnost,
 • verbalno nadlegovanje s spolno vsebino, vključno s pohvalami, dobrikanjem, šalami in opolzkimi komentarji na temo spolnosti oziroma videzom, oblačili ali telesom osebe,
 • uporaba seksističnih izrazov do druge osebe,
 • pogovori o spolnih odnosih, dejanjih in fantazijah na delovnem mestu, med izobraževanjem ali drugih neprimernih mestih,
 • pošiljanje sporočil s spolno vsebino,
 • pošiljanje fotografij in videoposnetkov s spolno vsebino,
 • pridobivanje, prepričevanje ali siljenje v spolni odnos,
 • zahteve za spolne usluge,
 • postavljanje posrednih ali neposrednih pogojev za zaposlitev ali napredovanje v povezavi s spolnimi uslugami,
 • neželeno in nepotrebno dotikanje ali fizični stik, vključno z dejanji kot so dotikanje oblačil, las ali telesa, trepljanje, objemanje, masaža in poljubljanje.

Do spolnega nadlegovanja prihaja v zelo raznolikih okoliščinah. Storilci so večinoma moški, medtem ko so žrtve večinoma ženske. Nasilneži so lahko nadrejeni v delovnem okolju, sodelavci, učitelji, vrstniki ali znanci. V primeru nadlegovanja na javnem mestu gre lahko tudi za popolne neznance.

Izkušnja spolnega nadlegovanja lahko pri nekaterih žrtvah – glede na obliko in trajanje nadlegovanja – povzroči psihološke, čustvene in telesne težave.

 •  Čustvene posledice lahko vključujejo ponižanje, strah, jezo, sram, krivdo, občutek nemoči in krivice.
 •  Psihološke posledice lahko vključujejo tesnobo, depresijo, izgubo motivacije, napade panike, težave v koncentraciji, posttravmatsko motnjo, zlorabo alkohola, uporaba prepovedanih substanc, razmišljanje o samomoru.
 •  Telesne posledice lahko vključujejo povišan nivo stresa, glavoboli, slabosti, težave s spanjem, motnje prehranjevanja.

povzeto s spletne strani društva za moč

Spolno nadlegovanje in spolni napad sta medsebojno povezana izraza, med katerima pogostokrat ni ostre ločnice, prav tako lahko nadlegovanje vodi v poskus napada oziroma napad. Vendar ju moramo vsebinsko in zakonodajno obravnavati ločeno. Spolno nadlegovanje se nanaša na kršitev pravice do dela in izobraževanja brez nadlegovanja druge osebe, medtem ko se spolni napad nanaša na spolno vedenje ali spolni stik, ki se odvije brez privolitve žrtve. Spolno nadlegovanje pomeni kršitev zakonodaje, saj Zakon o delovnih razmerjih prepoveduje spolno in druge oblike nadlegovanja ter trpinčenja na delovnem mestu. Vendar pri tem spolno nadlegovanje ni opredeljeno kot kaznivo dejanje, medtem ko so različne oblike spolnega napada opredeljene kot kazniva dejanja.


povzeto s spletne strani društva za moč

Društva, ki nudijo celostno psihosocialno in pravno pomoč ter podporo osebam z izkušnjami spolnega nasilja in drugih oblik nasilja

 080 11 55

(00.00 – 24.00, klic je brezplačen)

www.drustvo-sos.si

drustvo-sos@drustvo-sos.si

SOS telefon je namenjen vsem, ki potrebujejo pomoč, podporo, informacije o katerikoli vrsti in obliki nasilja, oblikah pomoči, pravicah in dolžnostih institucij. Na drustvo se lahko obrnete tudi, če ste priča kakršnemkoli nasilju.
Na voljo so za svetovalni, zaupni in informativni pogovor s strokovno usposobljenimi svetovalci in svetovalkami.
Nudijo tudi OSEBNO SVETOVANJE vsak delovnik od 9.00 do 15.00. V okviru osebnega svetovanja nudijo psihosocialno in psihološko pomoč (psihoterapevtsko svetovanje), socialno zagovornistvo, spremstvo na institucije in skupinsko delo. Za osebno svetovanje se dogovorite preko SOS telefona ali pa pišete na elektronski naslov.

Vsa svetovanja so brezplačna.

041 204 949

(00.00 – 24.00)

www.zamoc.si

Osnovno poslanstvo Drustva Za moč je zagotavljanje celostne psihosocialne pomoči in podpore osebam z izkušnjami spolnega nasilja in drugih oblik nasilja.

Spolno nasilje in druge oblike nasilja lahko povzročijo dolgotrajne posledice in stiske.

Pomoč in podpora sta namenjeni vsem osebam, ki

• so imele izkušnjo spolne zlorabe v otroštvu ali mladosti,
• so doživele spolno nasilje partnerja, sorodnika, znanca, sodelavca ali druge osebe,
• želijo zaščititi otroka, mladostnika ali odraslo osebo pred spolno zlorabo,
• se soočajo z drugimi oblikami nasilja.

V svetovalnem procesu vam stojijo ob strani, pomagajo prepoznavati izvor težav in skupaj z vami sooblikujejo nove poglede in možne rešitve. Na poti soočanja s težavami in stiskami vas podpirajo, da ponovno odkrijete svojo MOČ, zberete POGUM in OKREVATE na način, ki vam omogoča polno, dostojanstveno in avtonomno življenje.